За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про свободу совісті та релігійні організації
Стаття 16. Припинення діяльності релігійної організації
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 16. Припинення діяльності релігійної організації

Дiяльнiсть релiгiйної органiзацiї може бути припинено у зв'язку з її реорганiзацiєю (подiлом, злиттям, приєднанням) або лiквiдацiєю.
Реорганiзацiя або лiквiдацiя релiгiйної органiзацiї здiйснюється вiдповiдно до її власних настанов. Реєстрацiя статутiв (положень) новоутворених пiсля реорганiзацiї релiгiйних органiзацiй здiйснюється в порядку, встановленому статтею 14 цього Закону.
У разi порушення релiгiйною органiзацiєю, що є юридичною особою, положень цього Закону та iнших законодавчих актiв України її дiяльнiсть може бути припинено також за рiшенням суду.
У судовому порядку дiяльнiсть релiгiйної органiзацiї припиняється лише у випадках:
1) вчинення релiгiйною органiзацiєю дiй, недопустимiсть яких передбачена статтями 3, 5 i 17 цього Закону;
2) поєднання обрядової чи проповiдницької дiяльностi релiгiйної органiзацiї з посяганнями на життя, здоров'я, свободу i гiднiсть особи;
3) систематичного порушення релiгiйною органiзацiєю встановленого законодавством порядку проведення публiчних релiгiйних заходiв (богослужiнь, обрядiв, церемонiй, походiв тощо);
4) спонукання громадян до невиконання своїх конституцiйних обов'язкiв або дiй, якi супроводжуються грубими порушеннями громадянського порядку чи посяганням на права i майно державних, громадських чи релiгiйних органiзацiй.
Суд розглядає справу про припинення дiяльностi релiгiйної органiзацiї порядком позовного провадження, передбаченого Цивiльним процесуальним кодексом України, за заявою органу, уповноваженого здiйснювати реєстрацiю статуту конкретної релiгiйної органiзацiї, або прокурора. (статтю доповнено частинами четвертою i п'ятою згiдно iз Законом N 3795 вiд 23.12.93 р.)
 prev Стаття 15. Відмова в реєстрації статуту (положення) релігійної організації
 next Стаття 17. Користування майном, яке є власністю держави, громадських організацій або громадян