За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про Службу безпеки України
Стаття 5. Діяльність Служби безпеки України і права людини
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 5. Діяльність Служби безпеки України і права людини

Дiяльнiсть Служби безпеки України здiйснюється на основi дотримання прав i свобод людини. Органи i спiвробiтники Служби безпеки України повиннi поважати гiднiсть людини i виявляти до неї гуманне ставлення, не допускати розголошення вiдомостей про особисте життя людини. У виняткових випадках з метою припинення та розкриття державних злочинiв окремi права та свободи особи можуть бути тимчасово обмеженi у порядку i межах, визначених Конституцiєю та законами України.
Неправомiрне обмеження законних прав та свобод людини є неприпустимим i тягне за собою вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством.
Орган Служби безпеки України у разi порушення його спiвробiтниками при виконаннi службових обов'язкiв прав чи свобод людини повинен вжити заходiв до поновлення цих прав та свобод, вiдшкодування заподiяної моральної i матерiальної шкоди, притягнення винних до вiдповiдальностi.
Служба безпеки України на вимогу громадян України у мiсячний строк зобов'язана дати їм письмовi пояснення з приводу обмеження їх прав чи свобод. Такi особи мають право оскаржити до суду неправомiрнi дiї посадових (службових) осiб та органiв Служби безпеки України.
 prev Стаття 4. Правова основа діяльності Служби безпеки України
 next Стаття 6. Позапартійність Служби безпеки України