За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про Службу безпеки України
Стаття 7. Право громадськості на інформацію про діяльність Служби безпеки України
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 7. Право громадськості на інформацію про діяльність Служби безпеки України

Громадськiсть України через засоби масової iнформацiї та в iнших формах у визначеному законодавством порядку iнформується про дiяльнiсть Служби безпеки України.
Забороняється встановлювати обмеження на iнформацiю щодо загального бюджету Служби безпеки України, її компетенцiї та основних напрямiв дiяльностi, а також випадкiв протиправних дiй органiв i спiвробiтникiв Служби безпеки України.
Не пiдлягають розголошенню вiдомостi, що становлять державну, вiйськову, службову та комерцiйну таємницю, а також iнформацiя конфiденцiйного характеру, розголошення якої може завдати шкоди нацiональнiй безпецi України, честi i гiдностi особи або порушити її законнi права, крiм випадкiв, передбачених законодавством в iнтересах правосуддя.
 prev Стаття 6. Позапартійність Служби безпеки України
 next Стаття 8. Відносини Служби безпеки України з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, громадянами та їх об'єднаннями