За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про Службу безпеки України
Стаття 10. Центральне управління Служби безпеки України
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 10. Центральне управління Служби безпеки України

Центральне управлiння Служби безпеки України вiдповiдає за стан державної безпеки, координує i контролює дiяльнiсть iнших органiв Служби безпеки України. До його складу входять апарат Голови Служби безпеки України та функцiональнi пiдроздiли: розвiдки, контррозвiдки, вiйськової контррозвiдки, захисту нацiональної державностi, боротьби з корупцiєю i органiзованою злочинною дiяльнiстю, iнформацiйно-аналiтичний, оперативнотехнiчний, оперативного документування, слiдчий, урядового зв'язку, по роботi з особовим складом, адмiнiстративно-господарський, фiнансовий, вiйськово-медичний та iншi згiдно з органiзацiйною структурою Служби безпеки України.
Центральне управлiння Служби безпеки України видає положення, накази, розпорядження, iнструкцiї, дає вказiвки, обов'язковi для виконання у системi Служби безпеки України. Зазначенi акти не пiдлягають виконанню, якщо в них встановлюються не передбаченi законодавством додатковi повноваження органiв i спiвробiтникiв Служби безпеки України або антиконституцiйнi обмеження прав та свобод громадян.
У межах своєї компетенцiї Центральне управлiння Служби безпеки України вносить Президенту України пропозицiї про видання актiв з питань збереження державної таємницi, обов'язкових для виконання органами державного управлiння, пiдприємствами, установами, органiзацiями i громадянами.
 prev Стаття 9. Система Служби безпеки України
 next Стаття 11. Регіональні органи Служби безпеки України