За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про Службу безпеки України
Стаття 28. Правові гарантії захисту військовослужбовців Служби безпеки України та громадян, які беруть участь у забезпеченні державної безпеки
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 28. Правові гарантії захисту військовослужбовців Служби безпеки України та громадян, які беруть участь у забезпеченні державної безпеки

Вiйськовослужбовцi Служби безпеки України при виконаннi покладених на них обов'язкiв є представниками влади, дiють вiд iменi держави i перебувають пiд її захистом. Недоторканнiсть їх особи, їх честь i гiднiсть охороняються законодавством.
Близькi родичi вiйськовослужбовцiв Служби безпеки України також пiдлягають державному захисту. Правопорушення щодо близьких родичiв вiйськовослужбовцiв Служби безпеки України, вчиненi у зв'язку з виконанням покладених на цих вiйськовослужбовцiв обов'язкiв, тягнуть за собою вiдповiдальнiсть, встановлену законом. (частина 2 статтi 28 у редакцiї Закону N 1381-XIV вiд 13.01.2000 р.)
Пiд захистом держави знаходяться особи, якi допомагають i сприяють Службi безпеки України, а також пенсiонери Служби безпеки України.
Особам, якi допомагають i сприяють Службi безпеки України, гарантується конфiденцiйнiсть вiдносин. Розголошення даних про такi вiдносини, iншi правопорушення щодо цих громадян та членiв їх родин, якi здiйснюються у зв'язку з їх дiяльнiстю по забезпеченню державної безпеки, тягнуть за собою встановлену законодавством вiдповiдальнiсть.
Працiвники Служби безпеки України в разi залучення їх до заходiв щодо забезпечення державної безпеки, не пов'язаних безпосередньо з їх функцiональними обов'язками, користуються правами, якi надаються вiйськовослужбовцям Служби безпеки України пунктами 1, 4, 6 i 7 статтi 25 цього Закону. У цих випадках на них поширюються гарантiї правового захисту, встановленi для вiйськовослужбовцiв Служби безпеки України.
Не допускається розголошення факту належностi спiвробiтникiв Служби безпеки України до її оперативних пiдроздiлiв.
 prev Стаття 27. Соціальний і правовий захист військовослужбовців і працівників Служби безпеки України
 next Стаття 29. Компенсації та виплати у разі загибелі або каліцтва співробітників Служби безпеки України і громадян, залучених до заходів щодо забезпечення державної безпеки, та заподіяння збитків їх майну