За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про Службу безпеки України
Стаття 32. Контроль Президента України за діяльністю Служби безпеки України
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 32. Контроль Президента України за діяльністю Служби безпеки України

Контроль за дiяльнiстю Служби безпеки України здiйснюється Президентом України та уповноваженими ним державними органами.
Постiйний контроль за дотриманням конституцiйних прав громадян i законодавства в оперативно-розшуковiй дiяльностi органiв i пiдроздiлiв Служби безпеки України, а також контроль за вiдповiднiстю виданих Службою безпеки України положень, наказiв, розпоряджень, iнструкцiй i вказiвок Конституцiї i законам України здiйснюється спецiально призначеними Президентом України посадовими особами. Повноваження цих посадових осiб та правовi гарантiї їх дiяльностi визначаються Положенням, яке затверджується Президентом України.
Служба безпеки України регулярно у порядку, визначеному Президентом України, iнформує Президента України, членiв Ради нацiональної безпеки України i посадових осiб, спецiально призначених Президентом України, з основних питань своєї дiяльностi, про випадки порушення законодавства, а також на їх вимогу подає iншi необхiднi вiдомостi.
Голова Служби безпеки України щорiчно подає Президенту України письмовий звiт про дiяльнiсть Служби безпеки України.
Голова Служби безпеки України несе персональну вiдповiдальнiсть за своєчаснiсть, об'єктивнiсть i повноту поданої iнформацiї.
 prev Стаття 31. Контроль Верховної Ради України за діяльністю Служби безпеки України
 next Стаття 33. Контроль за адміністративно-господарською і фінансовою діяльністю Служби безпеки України