За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Типова технологія митного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів
30.12.1998. :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Типова технологія митного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів

Загальні положення

У цій Типовій технології терміни вживаються в такому значенні. Вантажна митна декларація (далі - ВМД) - заява, що містить відомості про товари і і транспортні засоби та мету їх переміщення через митний кордон України або про зміну митного режиму щодо них, а також інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування митних платежів. Комерційні документи, які дають вартісну, якісну та кількісну характе-ристику товару. Ці документи оформляє на своєму бланку продавець, а покупець на підставі їх здійснює оплату. Вартісна характеристика товару надається в рахунку та у про формі рахунку. Окрім рахунків, до комерційних документів належать специфікація, паку-і вальний лист, сертифікат якості тощо. Рахунок-фактура (англ. іnvoіce, ACCOUNT, fіnal іnvoіce, франц. facture, нім. Rechnung, Faktura, Handels factura) - вид комерційного рахунка. Окрім свого основного призначення як документа, в якому зазначено суму належного за товар платежу, рахунок-фактура може бути використана як супровідний документ. Митне оформлення - сукупність дій, пов'язаних з пропуском в Україну чи за її межі товарів, переміщуваних через митний кордон України. Митні процедури - здійснення контролю за дотриманням порядку переміщення товарів, їх огляд, оформлення документів, накладення митного забезпечення, перевірка вірності заповнення вантажної митної декларації, нарахування сум, що підлягають сплаті, підготовка статистичних даних та інші дії, що виконуються митними органами України відповідно до законодавства України в галузі митної справи. Митний режим - сукупність положень, що визначають з метою митного оформлення статус товарів і транспортних засобів, переміщуваних через митний кордон України. Прийняття ВМД для оформлення - процедура попередньої перевірки відомостей, заз-начених у ВМД, на відповідність вимогам, визначеним у нормативних актах з митних пи-тань, та поданим комерційним документам. Транспортні засоби - транспортні засоби, що тимчасово прибувають на митну територію України або відбувають з цієї території, а також використовуються для міжнарод-них перевезень товарів. Повне оформлення ВМД - проставлення на всіх її аркушах особистої номерної печатки інспектора митниці.