За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Основи законодавства України про охорону здоров'я
Стаття 74. Заняття медичною і фармацевтичною діяльністю
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 74. Заняття медичною і фармацевтичною діяльністю

Медичною i фармацевтичною дiяльнiстю можуть займатися особи, якi мають вiдповiдну спецiальну освiту i вiдповiдають єдиним квалiфiкацiйним вимогам.
Як виняток за спецiальним дозволом Мiнiстерства охорони здоров'я України або уповноваженого ним органу охорони здоров'я особам без спецiальної освiти дозволяється дiяльнiсть у галузi народної i нетрадицiйної медицини.
Єдинi квалiфiкацiйнi вимоги до осiб, якi займаються певними видами медичної i фармацевтичної дiяльностi, у тому числi в галузi народної i нетрадицiйної медицини, встановлюються Мiнiстерством охорони здоров'я України. Вiдповiдальнiсть за дотримання зазначених квалiфiкацiйних вимог несуть керiвники закладу охорони здоров'я i тi органи, яким надано право видавати дозвiл (лiцензiю) на заняття iндивiдуальною пiдприємницькою дiяльнiстю в галузi охорони здоров'я.
Особи, якi пройшли медичну або фармацевтичну пiдготовку в навчальних закладах iноземних країн, допускаються до професiйної дiяльностi пiсля перевiрки їх квалiфiкацiї у порядку, встановленому Мiнiстерством охорони здоров'я України, якщо iнше не передбачено законодавством або мiжнародними договорами, в яких бере участь Україна.
 prev Розділ X МЕДИЧНА I ФАРМАЦЕВТИЧНА ДIЯЛЬНIСТЬ
 next Стаття 75. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації медичних і фармацевтичних працівників