За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Постанова Кабінету Міністрів України Про порядок справляння і розміри збору за реєстрацію об'єднань громадян
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок по розділам знань

Постанова Кабінету Міністрів України Про порядок справляння і розміри збору за реєстрацію об'єднань громадян

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА


вiд 26 лютого 1993 р. N 143 Київ Про порядок справляння i розмiри збору за реєстрацiю об'єднань громадян вiд 7 березня 1998 року N 283, вiд 8 червня 1996 року N 621, Iз змiнами i доповненнями, внесеними постановами КМ вiд 22 лютого 1994 року N 113, ЗП України, 1994 р.,
N 6, ст.155, Урядовий кур'єр вiд 17.02.94 р.,
(ЗП України, 1993 р., N 7, ст. 147)

На вiд 8 червня 1996 року N 621, Iз змiнами i доповненнями, внесеними постановою КМ вiд 22 лютого 1994 року № 113, ЗП України, 1994 р., № 6, ст.155, Урядовий кур`єр вiд 17.02.94 р., (ЗП України, 1993 р., N 7, ст. 147) пiдставi Закону України "Про об'єднання громадян" i на виконання постанови Верховної Ради України про введення його в дiю Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити такi розмiри збору за реєстрацiю об'єднань громадян:
полiтичних партiй - тридцять неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;
всеукраїнських - двадцять неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;
мiжнародних - п'ять неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i 500 доларiв США /за наявностi лiцензiї Нацiонального банку/ або еквiвалент цiєї суми у валютi України за курсом Нацiонального банку на час сплати;
мiсцевих об'єднань громадян, а також мiсцевих осередкiв зареєстрованих всеукраїнських i мiжнародних об'єднань громадян:
мiжобласних, - десять неоподатковуваних мiнiмумiв
обласних, Київ- доходiв громадян;
ських i Севасто-
польських мiських
мiжрайонних, - п'ять неоподатковуваних мiнiмумiв
районних, мiсь- доходiв громадян;
ких, сiльських,
селищних банку/ або еквiвалент цiєї суми у валютi України за курсом Нацiонального банку на час сплати;
мiсцевих об'єднань громадян, а також мiсцевих осередкiв зареєстрованих всеукраїнських i мiжнародних об'єднань громадян:
мiжобласних, - десять неоподатковуваних мiнiмумiв
обласних, Київ- доходiв громадян;
ських i Севасто-
польських мiських
мiжрайонних, - п'ять неоподатковуваних мiнiмумiв
районних, мiсь- доходiв громадян;
ких, сiльських,
селищних br> N 621 вiд 8.06.96 р.) (змiнено згiдно з постановами КМ: N 113 вiд 22.02.94 р.,
За та (згiдно iз постановою КМ N 621 вiд 8.06.96 р.) (змiнено згiдно iз постановою № 113 вiд 22.02.94 р.) реєстрацiю громадських органiзацiй iнвалiдiв, осiб, якi постраждали внаслiдок аварiї на Чорнобильськiй АЕС, розмiр збору знижується на 50 вiдсоткiв.
Дитячi громадськi органiзацiї вiд сплати реєстрацiйного збору звiльняються.
Надати право органам, що здiйснюють реєстрацiю об'єднань громадян, знижувати розмiр збору, але не бiльш як на 50 вiдсоткiв.
2. За видачу об'єднанню громадян дублiката свiдоцтва про реєстрацiю встановлюється плата в розмiрi 50 вiдсоткiв загальної суми реєстрацiйного збору.
3. Кошти, одержанi вiд сплати зборiв за реєстрацiю всеукраїнських i мiжнародних об'єднань громадян, а також за видачу дублiкатiв свiдоцтв про реєстрацiю всеукраїнських i мiжнародних об'єднань громадян, зараховуються до державного бюджету. родних об'єднань громадян надходять вiдповiдно на розрахунковий та валютний рахунки Мiнiстерства юстицiї. br> (пункт 4 змiнено згiдно з постановою КМ N 283 вiд 07.03.98 р.) (У зв'язку з цим пункт 4 вважати пунктом 5.)
5. Мiнiстерсту культури забезпечувати виготовлення на замовлення Мiнiстерства юстицiї, мiсцевих органiв державної виконавчої влади та виконавчих комiтетiв сiльських, селищних i мiських Рад напродних депутатiв бланкiв свiдоцтв про реєстрацiю об'єднань громадян.
Мiнiстерству юстицiї укласти з Державним комiтетом з матерiальних ресурсiв державний контракт про видiлення для цiєї мети вiдповiдних ресурсiв.
5. Мiнiстерсту культури забезпечувати виготовлення на замовлення Мiнiстерства юстицiї, мiсцевих органiв державної виконавчої влади та виконавчих комiтетiв сiльських, селищних i мiських Рад напродних депутатiв бланкiв свiдоцтв про реєстрацiю об'єднань громадян.
Мiнiстерству юстицiї укласти з Державним комiтетом з матерiальних ресурсiв державний контракт про видiлення для цiєї мети вiдповiдних ресурсiв. (Пункт 4 змiнено на пункт 5 згiдно iз постановою №113 вiд 22.02.94 р.) Прем'єр-мiнiстр України Л.КУЧМА Перший заступник
Мiнiстра Кабiнету Мiнiстрiв України В.НЕСМIХ
Iнд.39