За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Указ Президента України Про засоби по забезпеченню конституційних прав громадян на звернення
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок по розділам знань

Указ Президента України Про засоби по забезпеченню конституційних прав громадян на звернення

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення

Виходячи з того, що останнім часом зросла кількість звернень громадян до Президента України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, передусім скарг на відсутність належного реагування на них з боку посадових осіб, значна частина цих звернень своєчасно не розглядається або взагалі залишається без розгляду, окремі посадові особи формально і бездушно ставляться до вирішення життєво важливих питань громадян, у т.ч. і найменш соціально захищених, що викликає їх справедливе обурення, недовіру до органів влади, компрометує ці органи, з метою наведення порядку у цій справі та відповідно до статті 102 Конституції України ( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським, районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам і організаціям незалежно від форм власності:
забезпечити створення необхідних умов для реалізації конституційних прав громадян на письмове звернення або особистий прийом та обов'язкове одержання обгрунтованої відповіді на нього, а також неухильне виконання вимог Закону України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ) щодо об'єктивної, всебічної і вчасної перевірки заяв і скарг, домагатися реального здійснення прийнятих по них рішень. Особливу увагу звернути при цьому на вирішення питань, поставлених у листах інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів, багатодітних сімей, одиноких матерів та ін.;
виявляти та усувати причини, що породжують скарги громадян, вирішувати питання про відповідальність посадових осіб, з вини яких допущені порушення, бюрократизм і тяганина; аналізувати стан роботи із зверненнями громадян та інформувати про це населення, враховувати результати аналізу у практичній роботі;
регулярно проводити особистий прийом посадовими особами громадян за місцем їх праці і проживання, затвердити графіки прийому; вивчати і відповідним чином реагувати на критичні звернення громадян, опубліковані у засобах масової інформації, а також на публікації та репортажі з питань стану розгляду звернень громадян, повідомляти редакції засобів масової інформації про вжиті по скаргах заходи.
2. Попередити керівників, інших посадових осіб центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських, районних державних адміністрацій про персональну відповідальність за стан розгляду звернень громадян та організацію їх особистого прийому, обов'язкове і своєчасне повідомлення заявників про результати перевірки їх заяв і скарг.
3. Міністерству юстиції України, Міністерству інформації України разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади організувати систематичне роз'яснення конституційних прав і обов'язків громадян, законодавства щодо розгляду пропозицій, заяв і скарг, повноважень органів виконавчої влади і місцевого самоврядування у розв'язанні питань, що порушують громадяни у зверненнях, порядку оскарження прийнятих по них рішень.
4. Кабінету Міністрів України:
посилити вимогливість до міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення прав громадянина на звернення, спрямовувати зусилля цих органів на вирішення обгрунтованих заяв і скарг, в першу чергу найменш соціально захищених категорій громадян, вишукування для цього всіх наявних матеріальних та фінансових можливостей;
відповідно до Закону України "Про звернення громадян" встановити до 1 травня 1997 року порядок ведення діловодства щодо звернень громадян.
5. Контрольному управлінню Адміністрації Президента України протягом II кварталу 1997 року перевірити хід виконання цього Указу в ряді центральних та місцевих органів виконавчої влади.
6. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Адміністрацію Президента України. Президент України Л.КУЧМА м. Київ, 19 березня 1997 року N 241/97