За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про вибори народних депутатів України
Стаття 2. Загальне виборче право
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 2. Загальне виборче право

1. Вибори депутатiв є загальними: право обирати мають громадяни України, яким на день голосування виповнилося 18 рокiв.
2. Депутатом може бути обраний громадянин України, який має право голосу, не молодший 25 рокiв на день виборiв, який постiйно проживає на територiї України не менше двох останнiх рокiв.
3. Будь-якi прямi чи непрямi пiльги або обмеження щодо виборчих прав громадян України залежно вiд походження, соцiального i майнового стану, расової i нацiональної належностi, статi, освiти, мови, ставлення до релiгiї, полiтичних переконань, роду i характеру занять, не передбаченi цим Законом, забороняються.
4. Права голосу не мають громадяни, визнанi судом недiєздатними. Здiйснення виборчого права зупиняється на вiдповiдний перiод для осiб, якi за вироком суду перебувають в мiсцях позбавлення волi, а також для осiб, якi за рiшенням суду знаходяться в мiсцях примусового лiкування.
5. Депутатами не можуть бути обранi громадяни України, якi на день виборiв проходять строкову вiйськову або альтернативну (невiйськову) службу.
Офiцери, прапорщики, мiчмани особового складу Збройних Сил України, Нацiональної гвардiї України, Прикордонних вiйськ України, Управлiння державної охорони України, вiйськ Цивiльної оборони України, iнших вiйськових формувань, що створюються вiдповiдно до законодавства України, Служби безпеки України та начальницький склад органiв внутрiшнiх справ України, а також суддi i прокурори можуть бути зареєстрованi претендентами в кандидати, якщо при реєстрацiї вони подадуть до окружної виборчої комiсiї заяву про тимчасове припинення службових повноважень на перiод виборчої кампанiї.
У разi обрання зазначених осiб народними депутатами України вони звiльняються iз займаних посад. Вiйськовослужбовцi, обранi народними депутатами України, вiдкомандировуються до Верховної Ради України. (пункт 5 статтi 2 змiнено згiдно iз Законом N 325/94-ВР вiд 22.12.94 р.) (частину 5 статтi 2 доповнено абзацом 4 згiдно iз Законом N 231/96-ВР вiд 06.06.96 р.)
Громадяни, якi мають судимiсть за вчинення умисного злочину, що не погашена i не знята в установленому законом порядку, не можуть балотуватися або бути обраними народними депутатами України.
6. Народний депутат України не може бути одночасно депутатом iншого представницького органу державної влади або органу мiсцевого чи регiонального самоврядування.
 prev Стаття 1. Основні принципи і засади виборів народних депутатів України
 next Стаття 3. Рівне виборче право