За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про вибори народних депутатів України
Стаття 11. Утворення виборчих округів
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 11. Утворення виборчих округів

1. Для проведення виборiв депутатiв Центральною виборчою комiсiєю по виборах народних депутатiв України за поданням Голови Верховної Ради Республiки Крим, голiв обласних, Київської та Севастопольської мiських Рад народних депутатiв утворюються 450 одномандатних виборчих округiв.
2. Виборчi округи утворюються з приблизно рiвною кiлькiстю виборцiв на всiй територiї України з урахуванням адмiнiстративно-територiального подiлу України та компактностi проживання нацiональних меншин. Норма виборцiв на виборчий округ визначається Центральною виборчою комiсiєю по виборах народних депутатiв України.
Виборчi округи повиннi вiдповiдати таким умовам:
1) вiдхилення кiлькостi виборцiв вiд середньої по Українi чисельностi виборцiв у виборчому окрузi, як правило, не може перевищувати 12 вiдсоткiв;
2) територiальної єдностi: не допускається утворення виборчих округiв, що складаються з територiй, якi не межують мiж собою;
3) перiодичного, як правило, один раз на вiсiм рокiв перегляду меж територiй округiв.
3. Список виборчих округiв iз зазначенням їх найменувань, номерiв, центрiв округiв, територiальних меж i кiлькостi виборцiв публiкується Центральною виборчою комiсiєю по виборах народних депутатiв України у пресi i оголошується в iнших засобах масової iнформацiї не пiзнiш як за 100 днiв до дня виборiв.
 prev Стаття 10. Строки призначення виборів
 next Стаття 12. Утворення виборчих дільниць