За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про вибори народних депутатів України
Стаття 15. Окружна виборча комісія
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 15. Окружна виборча комісія

1. Окружна виборча комiсiя утворюється не пiзнiш як за 95 днiв до дня проведення виборiв.
2. Голова, заступник голови, секретар окружної виборчої комiсiї та вiсiм її членiв призначаються вiдповiдно Президiєю Верховної Ради Республiки Крим, на сесiї обласної, Київської та Севастопольської мiських Рад народних депутатiв за поданням голiв цих Рад.
Партiї, їх виборчi блоки, кандидати яких зареєстрованi в даному виборчому окрузi, можуть призначити по одному представнику при окружнiй виборчiй комiсiї з правом слова.
3. Повноваження окружної виборчої комiсiї закiнчуються через 10 днiв пiсля визнання Центральною виборчою комiсiєю повноважень обраного депутата.
4. Окружна виборча комiсiя у п'ятиденний термiн пiсля її утворення публiкує вiдомостi про свiй персональний склад, мiсцезнаходження, поштову адресу, а також повiдомляє рахунок, на який можуть вноситись пожертвування до виборчого фонду окружної виборчої комiсiї, дає роз'яснення щодо права громадян та юридичних осiб вносити пожертвування до цього фонду.
5. Окружна виборча комiсiя:
1) здiйснює контроль за виконанням виборчого законодавства на територiї виборчого округу;
2) утворює виборчi дiльницi, встановлює їх єдину нумерацiю по виборчому округу, публiкує їх список iз зазначенням мiсцезнаходження;
3) спрямовує дiяльнiсть дiльничних виборчих комiсiй;
4) контролює складання спискiв виборцiв i подання їх для загального ознайомлення;
5) реєструє висунутих кандидатiв у депутати, їх довiрених осiб i видає їм вiдповiднi посвiдчення; забезпечує видання плакатiв з бiографiчними даними кандидатiв та тезами їх передвиборних програм (платформ);
6) спiльно з вiдповiдною Радою бере участь в органiзацiї зустрiчей кандидатiв у депутати з виборцями;
7) затверджує текст виборчого бюлетеня та запрошення по виборчому округу, забезпечує їх виготовлення та постачання дiльничним виборчим комiсiям;
8) встановлює результати виборiв по виборчому округу, повiдомляє про них засоби масової iнформацiї, видає тимчасове посвiдчення обраному депутату;
9) органiзовує проведення повторного голосування i повторних виборiв, а також виборiв замiсть депутата, який вибув;
10) розглядає звернення, заяви i скарги на рiшення i дiї дiльничних виборчих комiсiй i приймає по них рiшення;
11) здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до цього Закону та iнших актiв законодавства України.
 prev Стаття 14. Центральна виборча комісія
 next Стаття 16. Дільничні виборчі комісії