За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про вибори народних депутатів України
Стаття 24. Списки виборців, які підтримують претендента на кандидата в депутати
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 24. Списки виборців, які підтримують претендента на кандидата в депутати

1. Список виборцiв, якi пiдтримують претендента на кандидата в депутати, подається до окружної виборчої комiсiї не пiзнiш як за 45 днiв до виборiв.
2. На початку кожного пiдписного листа на пiдтримку претендента на кандидата в депутати зазначається прiзвище, iм'я, по батьковi претендента, рiк його народження, професiя, посада (заняття), мiсце роботи i проживання, партiйнiсть.
3. Бiля кожного пiдпису збирачем пiдписiв зазначаються прiзвище, iм'я, по батьковi, дата народження, адреса (як вона записана в паспортi), серiя i номер паспорта особи, яка пiдписалась, дата пiдпису. Пiдписи нумеруються. Лист пiдписується особою, вiдповiдальною за збiр пiдписiв, iз зазначенням її адреси i номера телефону.
4. Один виборець має право пiдписатися на пiдтримку лише одного претендента на кандидата в депутати за своїм виборчим округом.
5. Виборчi комiсiї мають право перевiрити достовiрнiсть пiдписiв. Якщо один i той же виборець пiдтримав бiльше нiж одного претендента, то всi його пiдписи вважаються недiйсними. Недiйсними вважаються пiдробленi, а також насильно зiбранi пiдписи, якщо про це у письмовiй формi заявить виборець, якого примусили пiдписатися або за якого зробили пiдпис. Якщо з зазначених причин кiлькiсть пiдписiв стала меншою, нiж це необхiдно, уповноваженим особам пропонується у п'ятиденний строк доповнити список виборцiв, якi його пiдтримують. В разi невиконання цiєї умови претендент не реєструється як кандидат у депутати. Заяви з приводу пiдписiв приймаються окружною виборчою комiсiєю не пiзнiш як на п'ятий день пiсля подання до неї списку виборцiв, якi пiдтримують претендента.
6. Право ознайомлення iз списками виборцiв, якi пiдтримують претендента, мають лише члени виборчих комiсiй i, в разi порушення справи в судi, - учасники судового процесу.
 prev Стаття 23. Висування кандидатів у депутати
 next Стаття 25. Реєстрація кандидатів у депутати