За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про вибори народних депутатів України
Стаття 25. Реєстрація кандидатів у депутати
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 25. Реєстрація кандидатів у депутати

1. Кандидата в депутати реєструє вiдповiдна окружна виборча комiсiя не пiзнiш як на п'ятий день пiсля подання всiх необхiдних для реєстрацiї документiв i внесення грошової застави.
2. Рiшення про реєстрацiю кандидата в депутати приймається за наявностi таких документiв:
заяви за пiдписом керiвної особи регiонального вiддiлення партiї (керiвних осiб регiональних вiддiлень партiй, що входять до виборчого блоку) для кандидатiв, висунутих партiєю чи виборчим блоком, або заяви за пiдписом уповноваженої особи виборцiв - для кандидатiв, висунутих виборцями, чи заяви за пiдписом особи, уповноваженої трудовим колективом, для кандидатiв, висунутих трудовими колективами;
списку виборцiв, якi пiдтримують претендента на кандидата в депутати;
заяви кандидата в депутати про зобов'язання звiльнитись з попереднього мiсця роботи в разi обрання депутатом;
документа, що пiдтверджує внесення грошової застави;
програми кандидата;
заяви про тимчасове припинення службової дiяльностi для осiб, передбачених частиною п'ятою статтi 2 цього Закону;
декларацiї про доходи за попереднiй рiк, складеної за формою, визначеною Мiнiстерством фiнансiв України.
3. Особi, яка подала вищеназванi документи, окружна виборча комiсiя видає довiдку, в якiй зазначаються дата i час прийняття документiв.
4. Якщо поданi документи не вiдповiдають вимогам цього Закону, окружна виборча комiсiя не пiзнiш як на третiй день пiсля прийняття документiв сповiщає про це осiб, якi подали документи, з метою виправлення недолiкiв. Виправленi документи подаються до комiсiї не пiзнiш як за 40 днiв до дня виборiв.
5. Окружна виборча комiсiя не пiзнiш як за 3 днi пiсля подачi документiв приймає рiшення про реєстрацiю претендента як кандидата в депутати i видає йому вiдповiдне посвiдчення.
Протокол про реєстрацiю кандидата в депутати надсилається в Центральну виборчу комiсiю.
6. Окружна виборча комiсiя не пiзнiш як на п'ятий день пiсля реєстрацiї кандидата в депутати (а за його зверненням - пiсля вiдкриття рахунку власного виборчого фонду) оголошує по радiо i публiкує у пресi повiдомлення про реєстрацiю кандидата в депутати по даному виборчому округу, а також про вiдкриття рахунку (з реквiзитами) власного виборчого фонду кандидата i дає роз'яснення щодо права громадян та юридичних осiб вносити пожертвування до цього фонду.
Прiзвища зареєстрованих кандидатiв у депутати нумеруються в окружнiй виборчiй комiсiї вiдповiдно до черговостi надходження документiв, що вiдповiдають вимогам цього Закону, i публiкуються у пресi не пiзнiш як на п'ятий день пiсля закiнчення реєстрацiї всiх кандидатiв.
7. Одна i та ж особа не може бути зареєстрованою бiльш як в одному виборчому окрузi.
 prev Стаття 24. Списки виборців, які підтримують претендента на кандидата в депутати
 next Стаття 26. Зняття кандидатом у депутати своєї кандидатури