За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про вибори Президента України
Стаття 2. Загальне виборче право
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 2. Загальне виборче право

1. Вибори Президента України є загальними: право обирати мають громадяни України, яким на день виборiв виповнилося 18 рокiв.
2. Президентом України може бути обраний громадянин України не молодший 35 рокiв на день виборiв, який має право голосу, проживає на територiї України не менше десяти (в тому числi п'яти останнiх) рокiв i володiє державною мовою. Одна i та ж особа не може бути обрана Президентом України бiльш як на два строки.
3. Будь-якi прямi або непрямi пiльги або обмеження виборчих прав громадян України залежно вiд походження, соцiального i майнового стану, расової i нацiональної належностi, статi, освiти, мови, ставлення до релiгiї, полiтичних переконань, роду i характеру занять, не передбаченi цим Законом, забороняються.
4. Права голосу не мають громадяни, визнанi судом недiєздатними. Здiйснення виборчого права зупиняється на вiдповiдний перiод для осiб, якi за вироком суду перебувають у мiсцях позбавлення волi, а також для осiб, якi за рiшенням суду знаходяться в мiсцях примусового лiкування.
 prev Стаття 1. Основні принципи і засади виборів Президента України
 next Стаття 3. Рівне виборче право