За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про вибори Президента України
Стаття 7. Гласність і відкритість виборів Президента України
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 7. Гласність і відкритість виборів Президента України

1. Пiдготовка i проведення виборiв Президента України здiйснюються вiдкрито i гласно.
2. Рiшення державних та iнших повноважних органiв, що стосуються виборiв Президента України, доводяться до вiдома громадян через засоби масової iнформацiї у п'ятиденний строк з моменту їх прийняття.
3. Виборчi комiсiї iнформують громадян про свiй склад, мiсцезнаходження та режим роботи, про утворення виборчих округiв i дiльниць, ознайомлюють їх iз списками виборцiв, з бiографiчними даними кандидатiв у Президенти України, виборчими програмами (платформами) кандидатiв або партiй (виборчих блокiв), якi їх висунули, з формою та порядком заповнення пiдписних листiв та виборчих бюлетенiв, сповiщають про пiдсумки голосування i виборiв Президента України, надають iншу iнформацiю у випадках, передбачених цим Законом.
4. Основною формою роботи виборчих комiсiй є вiдкритi засiдання. На засiданнях комiсiї мають право бути присутнiми довiренi особи кандидатiв у Президенти України або уповноваженi ними особи, по одному представнику вiд партiй (виборчих блокiв) та зборiв виборцiв, якi висунули кандидата у Президенти України, вiд позапартiйних комiтетiв виборцiв, створених для контролю за ходом виборчої кампанiї, а також офiцiйнi спостерiгачi вiд iноземних держав i мiжнародних органiзацiй, з додержанням вимог, встановлених цим Законом.
5. Засоби масової iнформацiї висвiтлюють хiд пiдготовки i проведення виборiв Президента України, їх представникам гарантується безперешкодний доступ на всi збори i засiдання, пов'язанi з виборами. Виборчi комiсiї, державнi органи, органи мiсцевого самоврядування надають їм iнформацiю щодо пiдготовки i проведення виборiв.
 prev Стаття 6. Організація і проведення виборів Президента України виборчими комісіями
 next Стаття 8. Законодавство про вибори Президента України