За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про вибори Президента України
Стаття 15. Дільничні виборчі комісії по виборах Президента України
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 15. Дільничні виборчі комісії по виборах Президента України

1. Дiльничнi виборчi комiсiї по виборах Президента України утворюються сiльськими, селищними, мiськими (районними у мiстах) Радами народних депутатiв або виконавчими органами у складi голови, заступника голови, секретаря i 5-11 членiв комiсiї не пiзнiш як за 45 днiв до дня проведення виборiв Президента України за поданням голови вiдповiдної Ради, з урахуванням пропозицiй полiтичних партiй, iнших об'єднань громадян, трудових колективiв, виборцiв.
2. Дiльнична виборча комiсiя:
1) складає список виборцiв на дiльницi;
2) проводить ознайомлення виборцiв iз списком виборцiв, приймає i розглядає заяви про неправильностi в списку i вирiшує питання про внесення вiдповiдних змiн до нього;
3) сповiщає населення про день виборiв Президента України i мiсце голосування, вручає виборцям запрошення, ознайомлює зацiкавлених осiб з даними про зареєстрованих кандидатiв у Президенти України, а також з повiдомленнями, опублiкованими Центральною виборчою комiсiєю та вiдповiдною окружною виборчою комiсiєю;
4) забезпечує пiдготовку примiщення для голосування та виготовлення виборчих скриньок;
5) органiзовує на виборчiй дiльницi голосування;
6) проводить пiдрахунок голосiв, поданих на виборчiй дiльницi;
7) розглядає заяви i скарги з питань пiдготовки виборiв та органiзацiї голосування i приймає по них рiшення;
8) здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до цього Закону та iнших актiв законодавства України.
3. Партiї, їх виборчi блоки, якi висунули кандидата в Президенти України, можуть призначити по одному представнику при дiльничнiй виборчiй комiсiї з правом слова.
4. Повноваження дiльничної виборчої комiсiї закiнчуються через 10 днiв пiсля опублiкування Центральною виборчою комiсiєю повiдомлення про обрання Президента України.
 prev Стаття 14. Окружні виборчі комісії по виборах Президента України
 next Стаття 16. Правовий статус осіб, що входять до складу виборчих комісій