За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні
Стаття 12. Сільський, селищний, міський голова
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 12. Сільський, селищний, міський голова

1. Сiльський, селищний, мiський голова є головною посадовою особою територiальної громади вiдповiдно села (добровiльного об'єднання в одну територiальну громаду жителiв кiлькох сiл), селища, мiста.
2. Сiльський, селищний, мiський голова обирається вiдповiдною територiальною громадою на основi загального, рiвного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки в порядку, визначеному законом, i здiйснює свої повноваження на постiйнiй основi.
3. Сiльський, селищний, мiський голова очолює виконавчий комiтет вiдповiдної сiльської, селищної, мiської ради, головує на її засiданнях.
4. Сiльський, селищний, мiський голова не може бути депутатом будь-якої ради, сумiщати свою службову дiяльнiсть з iншою посадою, в тому числi на громадських засадах (крiм викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися пiдприємницькою дiяльнiстю, одержувати вiд цього прибуток.
5. На сiльських, селищних, мiських голiв поширюються повноваження та гарантiї депутатiв рад, передбаченi законом про статус депутатiв рад, якщо iнше не встановлено законом. (положенням статтi 12 дано офiцiйне тлумачення згiдно з Рiшенням Конституцiйного Cуду вiд 06.07.99 р. N 7-рп/99)
 prev Стаття 11. Виконавчі органи рад
 next Стаття 13. Громадські слухання