За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні
Стаття 64. Видатки місцевих бюджетів
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 64. Видатки місцевих бюджетів

1. Видатки, якi здiйснюються органами мiсцевого самоврядування на потреби територiальних громад, їх розмiр i цiльове спрямування визначаються мiсцевими бюджетами цих громад; видатки, пов'язанi iз здiйсненням районними, обласними радами заходiв щодо забезпечення спiльних iнтересiв територiальних громад, - вiдповiдними районними та обласними бюджетами.
2. Сiльськi, селищнi, мiськi, районнi в мiстах (у разi їх створення) ради та їх виконавчi органи самостiйно розпоряджаються коштами вiдповiдних мiсцевих бюджетiв, визначають напрями їх використання.
3. Районнi, обласнi бюджети виконують мiсцевi державнi адмiнiстрацiї в цiлях i обсягах, що затверджуються вiдповiдними радами.
4. У видатковiй частинi мiсцевих бюджетiв окремо передбачаються видатки поточного бюджету i видатки бюджету розвитку.
5. Кошти поточного бюджету спрямовуються на фiнансування установ i закладiв, що утримуються за рахунок бюджетних асигнувань, i не належать до бюджету розвитку.
6. Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалiзацiю програм соцiально-економiчного розвитку вiдповiдної територiї, пов'язаних iз здiйсненням iнвестицiйної та iнновацiйної дiяльностi, а також на фiнансування субвенцiй та iнших видаткiв, пов'язаних з розширеним вiдтворенням.
7. Видатки мiсцевих бюджетiв подiляються на двi частини: видатки, пов'язанi з виконанням власних повноважень мiсцевого самоврядування, i видатки, пов'язанi з виконанням делегованих законом повноважень органiв виконавчої влади.
 prev Стаття 63. Доходи місцевих бюджетів
 next Стаття 65. Використання вільних бюджетних коштів