За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні
Стаття 71. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 71. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб

1. Територiальнi громади, органи та посадовi особи мiсцевого самоврядування самостiйно реалiзують наданi їм повноваження.
2. Органи виконавчої влади, їх посадовi особи не мають права втручатися в законну дiяльнiсть органiв та посадових осiб мiсцевого самоврядування, а також вирiшувати питання, вiднесенi Конституцiєю України, цим та iншими законами до повноважень органiв та посадових осiб мiсцевого самоврядування, крiм випадкiв виконання делегованих їм радами повноважень, та в iнших випадках, передбачених законом.
3. У разi розгляду мiсцевою державною адмiнiстрацiєю питань, якi зачiпають iнтереси мiсцевого самоврядування, вона повинна повiдомити про це вiдповiднi органи та посадових осiб мiсцевого самоврядування.
4. Органи та посадовi особи мiсцевого самоврядування мають право звертатися до суду щодо визнання незаконними актiв мiсцевих органiв виконавчої влади, iнших органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй, якi обмежують права територiальних громад, повноваження органiв та посадових осiб мiсцевого самоврядування.
 prev Розділ IV. ГАРАНТIЇ МIСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.
 next Стаття 72. Підзвітність і підконтрольність місцевих державних адміністрацій районним, обласним радам