За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні
Стаття 73. Обов'язковість актів і законних вимог органів та посадових осіб місцевого самоврядування
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 73. Обов'язковість актів і законних вимог органів та посадових осіб місцевого самоврядування

1. Акти ради, сiльського, селищного, мiського голови, голови районної в мiстi ради, виконавчого комiтету сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради, прийнятi в межах наданих їм повноважень, є обов'язковими для виконання всiма розташованими на вiдповiднiй територiї органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, пiдприємствами, установами та органiзацiями, посадовими особами, а також громадянами, якi постiйно або тимчасово проживають на вiдповiднiй територiї.
2. На вимогу вiдповiдних органiв та посадових осiб мiсцевого самоврядування керiвники розташованих або зареєстрованих на вiдповiднiй територiї пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форм власностi зобов'язанi прибути на засiдання цих органiв для подання iнформацiї з питань, вiднесених до вiдання ради та її органiв, вiдповiдi на запити депутатiв.
3. Мiсцевi органи виконавчої влади, пiдприємства, установи та органiзацiї, а також громадяни несуть встановлену законом вiдповiдальнiсть перед органами мiсцевого самоврядування за заподiяну мiсцевому самоврядуванню шкоду їх дiями або бездiяльнiстю, а також у результатi невиконання рiшень органiв та посадових осiб мiсцевого самоврядування, прийнятих у межах наданих їм повноважень.
 prev Стаття 72. Підзвітність і підконтрольність місцевих державних адміністрацій районним, обласним радам
 next Стаття 74. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування