За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні
Стаття 79. Дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 79. Дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради

1. Повноваження сiльського, селищного, мiського голови, голови районної у мiстi, районної, обласної ради вважаються достроково припиненими у разi:
1) його звернення з особистою заявою до вiдповiдної ради про складення ним повноважень голови;
2) припинення його громадянства;
3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
4) порушення ним вимог щодо обмеження сумiсностi його дiяльностi з iншою роботою (дiяльнiстю), встановлених цим Законом;
5) визнання його судом недiєздатним, безвiсно вiдсутнiм або оголошення таким, що помер;
6) його смертi.
2. Повноваження сiльського, селищного, мiського голови можуть бути також достроково припиненi, якщо вiн порушує Конституцiю або закони України, права i свободи громадян, не забезпечує здiйснення наданих йому повноважень.
3. Повноваження сiльського, селищного, мiського голови за наявностi пiдстав, передбачених частиною другою цiєї статтi, та в iнших випадках можуть бути припиненi достроково за рiшенням мiсцевого референдуму або за рiшенням вiдповiдної ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосiв депутатiв вiд загального складу ради. Порядок проведення мiсцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сiльського, селищного, мiського голови визначається законом про мiсцевi референдуми. (положення частини 3 статтi 79 щодо дострокового припинення повноважень сiльського, селищного, мiського голови за рiшенням вiдповiдної ради "в iнших випадках", тобто з пiдстав, не передбачених частиною 2 статтi 79, визнано таким, що не вiдповiдає Конституцiї України (є неконституцiйним), згiдно з Рiшенням Конституцiйного Суду вiд 09.02.2000 р. N 1-рп/2000)
4. Рiшення про проведення мiсцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сiльського, селищного, мiського голови приймається сiльською, селищною, мiською радою як за власною iнiцiативою, так i на вимогу не менш як однiєї десятої частини громадян, що проживають на вiдповiднiй територiї i мають право голосу.
5. За наявностi рiшень суду про визнання розпоряджень чи дiй сiльського, селищного, мiського голови незаконними, висновкiв вiдповiдного комiтету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачерговi вибори сiльського, селищного, мiського голови. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборiв сiльського, селищного, мiського голови може порушуватись перед Верховною Радою України вiдповiдною сiльською, селищною, мiською радою, головою обласної, Київської, Севастопольської мiської державної адмiнiстрацiї.
6. Порядок проведення позачергових виборiв сiльського, селищного, мiського голови визначається законом про вибори.
7. Повноваження сiльського, селищного, мiського голови припиняються з дня прийняття мiсцевим референдумом або вiдповiдною радою рiшення про це, а в разi призначення Верховною Радою України позачергових виборiв сiльського, селищного, мiського голови - в день обрання головою iншої особи.
8. Повноваження голови районної в мiстi, районної, обласної ради також припиняються достроково в порядку, передбаченому статтею 55 цього Закону.
 prev Стаття 78. Дострокове припинення повноважень ради
 next Стаття 80. Дострокове припинення повноважень органів самоорганізації населення