За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Постанова Верховної Ради України Про затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні
Стаття 8. Збори скликаються головою Ради або її виконавчим органом, громадськими комітетами і радами самоврядування.
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 8. Збори скликаються головою Ради або її виконавчим органом, громадськими комітетами і радами самоврядування.

Збори скликаються за пропозицiєю не менш як третини вiд загальної кiлькостi громадян, якi проживають у вiдповiдному територiальному утвореннi, депутатiв Ради, членiв постiйної комiсiї, депутатської групи, трудового колективу, об'єднання громадян.
У випадках, коли скликання зборiв пов'язане з певними органiзацiйними складнощами, можуть скликатися збори (конференцiї) представникiв громадян населених пунктiв, мiкрорайонiв, житлових комплексiв, вулиць, кварталiв, будинкiв та iнших територiальних утворень. Норми представництва на них визначаються вiдповiдною Радою, її виконавчим органом або органом територiальної самоорганiзацiї громадян.
Представники громадян для участi в зборах (конференцiї) обираються зборами вiдповiдних територiальних утворень або визначаються органами територiальної самоорганiзацiї громадян (громадськими комiтетами i радами мiкрорайонiв, житлових комплексiв, сiльськими, селищними, вуличними, квартальними, домовими комiтетами).
У разi, коли збори скликаються органами територiальної самоорганiзацiї громадян, вони повiдомляють про це вiдповiдну Раду або її виконавчий орган.
Мiсцевi Ради та їх виконавчi органи сприяють громадським комiтетам i радам самоврядування у пiдготовцi i проведеннi зборiв, надають їм необхiднi примiщення.
 prev Стаття 7. Збори мають право звертатися з пропозиціями до відповідних Рад, державних органів, інших органів місцевого і регіонального самоврядування, керівників підприємств, організацій і установ, які зобов'язані розглянути ці пропозиції та інформувати у
 next Стаття 9. Рішення про скликання зборів доводиться до відома громадян, які проживають на відповідній території, не пізніш як за 7 днів до їх проведення з зазначенням часу скликання, місця проведення зборів, питань, які передбачається внести на їх обговоре