За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Правила медичного огляду з метою виявлення ВІЛ-інфекції, обліку ВІЛ-інфікованих і хворих на СЩД та медичного нагляду за ними
18.12.1998. :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Правила медичного огляду з метою виявлення ВІЛ-інфекції, обліку ВІЛ-інфікованих і хворих на СЩД та медичного нагляду за ними

ПРАВИЛА МЕДИЧНОГО ОГЛЯДУ 3 МЕТОЮ ВИЯВЛЕННЯ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ, ОБЛІКУ ФЕКЦІЇ, ФЕКЦІЇ, ФЕКЦІЇ, ФЕКЦІЇ, ФЕКЦІЇ, ФЕК <І>

Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. № 2026 (ОВУ. — 1998. — № 51. — Cm. 1895)

(Витяг)

(Витяг)

(Витяг)

(Витяг)

COLOR="#ff0000">психосоціальної допомоги ВІЛ-інфікованим.

Медичний огляд громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають на території України або яким надано статус біженців, проводиться безоплатно.

України або яким надано статус біженців, проводиться безоплатно.

біженців, проводиться безоплатно.

України або яким надано статус біженців, проводиться безоплатно.

3. За бажанням особи, яка звернулася до закладу охорони здоров'я для проведення медичного огляду, такий огляд може бути проведено анонімно.

Медичний огляд проводиться анонімно у кабінетах довіри чи за направленням медичного працівника, до якого звернулась особа, яка потребує медичного огляду. Медичний працівник зобов'язаний проконсультувати особу, яка COLOR="#ff0000">ВІЛ-інфекції та засобів індивідуальної профілактики.

обстежується, стосовно процедури обстеження, його ймовірних результатів, шляхів розповсюдження ВІЛ-інфекції та засобів індивідуальної профілактики.

обстежену особу у порядку, встановленому ВІЛ-інфекції та засобів індивідуальної профілактики.

обстежену особу у порядку, встановленому підтверджує наявність ВІЛ-інфекції, обов'язком медичного працівника є надання інфікованій особі психологічної підтримки шляхом роз'яснення її прав і обов'язків, ознайомлення із заходами індивідуальної профілактики для запобігання інфікуванню контактних осіб, можливостями медичного і соціального нагляду, а також попередження про кримінальну відповідальність за завідоме поставлення в небезпеку зараження та зараження іншої особи (осіб) ВІЛ.

ВІЛ-інфікована особа зобов'язана письмово засвідчити факт одержання зазначеної інформації та попередження, після чого вона направляється до лікувально-профілактичного закладу для диспансерного нагляду та надання медичної допомоги.

надання медичної допомоги.

COLOR="#ff0000">СНІД.

крові або інших біологічних рідин, що направляються до спеціальної лабораторії діагностики СНІД.

недієздатними, може проводитися на прохання чи за згодою їх законних представників, які мають право бути присутніми під час такого огляду.

7. Медичний працівник повинен додержуватися конфіденційності інформації про ВІЛ-інфікованість особи чи захворювання на СНІД. Порядок оформлення та зберігання відповідної медичної документації установлює МОЗ.

відповідної медичної документації установлює МОЗ.

МОЗ.

відповідної медичної документації установлює МОЗ.

9. Обов'язковому лабораторному дослідженню на наявність ВІЛ-інфекції підлягає кров (її компоненти), отримана від донорів крові (ії компонентів) та донорів інших біологічних рідин, клітин, тканин та органів людини.

компонентів) та донорів інших біологічних рідин, клітин, біологічних рідин, клітин, тканин та органів людини.

компонентів) та донорів інших біологічних рідин, клітин, тканин та лікувально-профілактичними закладами після проведення медичного огляду, встановлення діагнозу та стадії розвитку ВІЛ-інфекції.

11. Облік ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають або на законних підставах тимчасово перебувають на території України, ведеться обласними (міськими) санітарно-епідеміологічними станціями і обласними (міськими) центрами профілактики СНІД за визначенням МОЗ.

12. Медичний огляд вагітних за їх згодою проводиться під час взяття їх на облік або перед пологами шляхом обстеження на наявність антитіл до ВІЛ. У разі коли дані про медичний огляд вагітної відсутні або дитина народжена COLOR="#ff0000">пуповинна кров новонародженого.

ВІЛ-інфікованою жінкою, обов'язковому дослідженню на антитіла до ВІЛ підлягає пуповинна кров новонародженого.

Наявність антитіл до ВІЛ протягом цього терміну є підставою для встановлення діагнозу новонародженого.

Наявність антитіл до ВІЛ протягом цього терміну є підставою для встановлення діагнозу додатково через 3 місяці після отримання негативного результату. Якщо під час додаткового обстеження антитіла не виявлено, дитина вважається неінфікованою.

13. Облік, реєстрація ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД та медичний нагляд за ними

проводиться з додержанням принципів конфіденційності і поваги до особистих прав і свобод людини, передбачених

проводиться з додержанням принципів конфіденційності і поваги до особистих прав і свобод людини, передбачених COLOR="#ff0000">СНІД громадяни України забезпечуються безоплатно ліками, необхідними для лікування будь-якого COLOR="#ff0000">психосоціальну допомогу.

COLOR="#ff0000">психосоціальну наявного у них захворювання, засобами особистої профілактики та отримують психосоціальну допомогу.

COLOR="#ff0000">психосоціальну допомогу.

COLOR="#ff0000">психосоціальну COLOR="#ff0000">МВС, та умови тримання ВІЛ-інфіко-ванихМВС, та