За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Кодекс про адміністративні правопорушення України
Стаття 40. Покладення обов'язку відшкодувати заподіяну шкоду
:: Нормативний документ
Бібліографічний описЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 40. Покладення обов'язку відшкодувати заподіяну шкоду

Якщо у результатi вчинення адмiнiстративного правопорушення заподiяно майнову шкоду громадяниновi, пiдприємству, установi або органiзацiї, то адмiнiстративна комiсiя, виконавчий комiтет сiльської, селищної Ради народних депутатiв пiд час вирiшення питання про накладення стягнення за адмiнiстративне правопорушення має право одночасно вирiшити питання про вiдшкодування винним майнової шкоди, якщо її сума не перевищує двох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а суддя районного (мiського) суду - незалежно вiд розмiру шкоди, крiм випадкiв, передбачених частиною другою цiєї статтi. (частина 1 статтi 40 змiнена згiдно iз Законом N 55/97-ВР вiд 7.02.97 р.)
Коли шкоду заподiяно неповнолiтнiм, який досяг шiстнадцяти рокiв i має самостiйний заробiток, а сума шкоди не перевищує одного неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян, суддя має право покласти на неповнолiтнього вiдшкодування заподiяної шкоди або зобов'язати своєю працею усунути її. (частина 2 статтi 40 змiнена згiдно iз Законом N 55/97-ВР вiд 7.02.97 р.)
В iнших випадках питання про вiдшкодування майнової шкоди, заподiяної адмiнiстративним правопорушенням, вирiшується в порядку цивiльного судочинства. ( Стаття 40 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом
N 244/94-ВР вiд 15.11.94 )
II. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
 prev Стаття 39. Строк, після закінчення якого особа вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню
 next Глава 5 АДМIНIСТРАТИВНI ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗI ОХОРОНИ ПРАЦI I ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ