За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Митний кодекс
Стаття 9. Митні органи
:: Нормативний документ
Бібліографічний описЗмістЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 9. Митні органи

Безпосереднє здiйснення митної справи покладається на митнi органи України. Система митних органiв України складається з Державної митної служби України, регiональних митниць, митниць, спецiалiзованих митних управлiнь та органiзацiй, установ i навчальних закладiв.
Митнi органи України при проведеннi в життя митної полiтики розв'язують такi головнi завдання:
а) захист економiчних iнтересiв України;
б) контроль за додержанням законодавства України про митну справу;
в) забезпечення виконання зобов'язань, якi випливають з мiжнародних договорiв України стосовно митної справи;
г) використання засобiв митно-тарифного та позатарифного регулювання при перемiщеннi через митний кордон України товарiв та iнших предметiв;
д) вдосконалення митного контролю i оформлення товарiв та iнших предметiв, що перемiщуються через митний кордон України;
е) комплексний контроль разом з Нацiональним банком України за валютними операцiями;
є) здiйснення заходiв щодо захисту iнтересiв споживачiв товарiв i додержання учасниками зовнiшньоекономiчних зв'язкiв державних iнтересiв на зовнiшньому ринку за участю Мiнiстерства зовнiшньоекономiчних зв'язкiв України;
ж) створення сприятливих умов для прискорення товарообiгу та пасажиропотоку через митний кордон країни;
з) боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил;
и) спiвробiтництво з митними та iншими органами зарубiжних країн, а також з мiжнародними органiзацiями з питань митної справи;
i) ведення митної статистики. ня сприятливих умов для прискорення товарообiгу та пасажиропотоку через митний кордон країни;
з) боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил;
и) спiвробiтництво з митними та iншими органами зарубiжних країн, а також з мiжнародними органiзацiями з питань митної справи;
i) ведення митної статистики.
Державна митна служба України утворюється Президентом України. Голова Державної митної служби України призначається вiдповiдно до чинного законодавства України.
Регiональнi митницi вiдповiдно до закону створюються Кабiнетом Мiнiстрiв України. Створення, реорганiзацiя i лiквiдацiя митниць спецiалiзованих митних управлiнь та органiзацiй, установ i навчальних закладiв здiйснюється Державною митною службою України за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України. (статтю 9 змiнено згiдно iз Законом N 3892-XII вiд 28.01.94 р.) (частину 4 статтi 9 змiнено згiдно iз Законом N 1480-III вiд 22.02.2000 р.)
 prev Стаття 8. Органи державного регулювання митною справою
 next Стаття 10. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення митних органів України