За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Митний кодекс
Стаття 15. Терміни, що вживаються в цьому Кодексі
:: Нормативний документ
Бібліографічний описЗмістЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 15. Терміни, що вживаються в цьому Кодексі

У цьому Кодексi розумiються:
1) пiд "ввезенням в Україну та вивезенням з України" - фактичне перемiщення через митний кордон України товарiв та iнших предметiв;
2) пiд "транзитом через територiю України" - перемiщення товарiв та iнших предметiв пiд митним контролем через територiю України мiж двома або в межах одного пункту на митному кордонi України;
3) пiд "перемiщенням через митний кордон України" - ввезення на митну територiю України, вивезення з цiєї територiї або транзит через територiю України товарiв та iнших предметiв у будь-який спосiб, включаючи використання з цiєю метою трубопровiдного транспорту та лiнiй електропередачi;
4) пiд "пропуском через митний кордон України" - дозвiл митницi на використання товарiв та iнших предметiв на митнiй територiї України або за межами цiєї територiї з метою, заявленою митницi;
5) пiд "вiльним використанням" - розпорядження без митного контролю на митнiй територiї України або за її межами товарами та iншими предметами, пропущеними через митний кордон України.
6) пiд "тимчасовим ввезенням на митну територiю України та тимчасовим вивезенням за межi цiєї територiї" - ввезення на митну територiю України за умови зворотного вивезення за її межi та вивезення з митної територiї України за умови зворотного ввезення на цю територiю;
7) пiд "митницею", "митним органом України" - митний орган України будь-якого рiвня;
8) пiд "пiдприємством" - українськi пiдприємства, установи та iншi органiзацiї, спiльнi пiдприємства, а також будь-якi iноземнi суб'єкти господарської дiяльностi;
9) пiд "декларантом" - юридична чи фiзична особа, яка здiйснює декларування товарiв або iнших предметiв;
10) пiд "предметами" - будь-якi предмети, що перемiщуються через митний кордон України;
11) пiд "товарами" - будь-яка перемiщувана через митний кордон України продукцiя, в тому числi продукцiя, на яку поширюються права iнтелектуальної власностi, послуги, роботи, що є об'єктом купiвлi-продажу або обмiну;
12) пiд "транспортними засобами" - транспортнi засоби, що тимчасово прибувають на митну територiю України або вiдбувають з цiєї територiї та використовуються для мiжнародних перевезень вантажу, багажу та пасажирiв;
13) пiд "речами" - перемiщуванi через митний кордон України предмети особистого користування, в тому числi транспортнi засоби iндивiдуального користування;
14) пiд "валютою та цiнностями" - перемiщуванi через митний кордон України валюта України, iноземна валюта, валютнi та iншi цiнностi, перелiк яких визначається законодавчими актами України;
15) пiд "предметами мiжнародних, iноземних органiзацiй та представництв" - перемiщуванi через митний кордон України предмети, призначенi для офiцiйного або службового користування дипломатичних та консульських представництв iноземних держав на територiї України, мiжнародних органiзацiй та представництв iноземних держав при них;
16) пiд "зоною митного контролю" - визначена на митному кордонi України або в iнших мiсцях територiя, в межах якої митниця здiйснює митний контроль; (статтю 15 доповнено пунктом 17 згiдно iз Законом N 1807-III вiд 08.06.2000 р.)
17) пiд "матерiальними цiнностями" - будь-якi предмети, товари, майно, продукцiя, обладнання, устаткування, транспортнi засоби та iншi речi майнового характеру, необхiднi для виконання угоди про розподiл продукцiї, що перемiщуються через митний кордон України.
 prev Стаття 14. Митна статистика
 next Глава 2. ВЗАЄМОВIДНОСИНИ МИТНИХ ОРГАНIВ УКРАЇНИ З IНШИМИ ОРГАНАМИ ТА ОСОБАМИ