За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Митний кодекс
Стаття 47. Допущення до декларування на підставі договору
:: Нормативний документ
Бібліографічний описЗмістЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 47. Допущення до декларування на підставі договору

Допущення митницею пiдприємства до декларування на пiдставi договору здiйснюється шляхом видачi такому пiдприємству свiдоцтва про визнання його як декларанта.
Допущення здiйснюється за заявою пiдприємства тiєю митницею, в зонi дiяльностi якої воно знаходиться.
Заяву має бути розглянуто протягом 15 днiв з дня її надходження. Якщо данi заявника виявляються неповними, митниця може подати запит про них до пiдприємств, банкiв та фiнансових установ, iнших державних органiв. При цьому строк розгляду заяви не повинен перевищувати одного мiсяця.
Свiдоцтво в разi неприйняття його заявником протягом шести мiсяцiв з дня винесення рiшення про визнання, а також у разi невиконання функцiй декларанта протягом одного року з дня прийняття свiдоцтва втрачає силу.
Свiдоцтво може бути скасовано митницею, яка його видала, у разi:
1) неодноразового невиконання обов'язкiв декларанта, передбачених статтею 48 цього Кодексу;
2) виявлення згодом недостовiрних даних, що мають суттєве значення для прийняття рiшення про допуск до декларування;
3) вчинення правопорушень, передбачених цим Кодексом;
4) вчинення дiй, що порушують права iнших пiдприємств або суперечать iнтересам держави.
Повторну заяву про допущення до декларування може бути розглянуто через рiк з дня скасування свiдоцтва за умови усунення причин порушення або з дня, коли свiдоцтво втратило силу.
За видачу свiдоцтва митницею справляється збiр у розмiрi, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України. Збiр вноситься на рахунок Державної митної служби України.
Державна митна служба України забезпечує офiцiйну публiкацiю перелiку пiдприємств, допущених до декларування.
 prev Стаття 46. Процедура декларування
 next Стаття 48. Обов'язки декларанта