За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Митний кодекс
Стаття 163. Соціальний захист працівників митних органів України
:: Нормативний документ
Бібліографічний описЗмістЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 163. Соціальний захист працівників митних органів України

Держава гарантує працiвникам митних органiв України соцiальний захист.
Працiвник митного органу України пiдлягає обов'язковому державному страхуванню на суму десятирiчного грошового утримання за останньою посадою, яку вiн займає.
Порядок та умови страхування працiвникiв митних органiв України встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.
У разi загибелi працiвника митного органу України при виконаннi службових обов'язкiв сiм'ї загиблого або його утриманцям виплачується одноразова допомога у розмiрi десятирiчного грошового утримання загиблого за останньою посадою, яку вiн займав, i призначається пенсiя у зв'язку з втратою годувальника в розмiрi мiсячного окладу.
У разi калiцтва, заподiяного працiвниковi митного органу при виконаннi службових обов'язкiв, а також iнвалiдностi, що настала у перiод проходження служби або не пiзнiш як через три мiсяцi пiсля звiльнення iз служби чи пiсля закiнчення цього строку, але внаслiдок захворювання або нещасного випадку, що мали мiсце у перiод проходження служби, йому виплачується одноразова допомога у розмiрi вiд трирiчного до п'ятирiчного грошового утримання (залежно вiд ступеня втрати працездатностi) i призначається пенсiя по iнвалiдностi.
Збитки, завданi майну працiвника митного органу України чи його близьким у зв'язку з виконанням ним службових обов'язкiв, компенсуються у встановленому законом порядку в повному обсязi.
 prev Стаття 162. Матеріальне та соціальне забезпечення працівників митних органів України
 next Розділ XI МIЖНАРОДНI ДОГОВОРИ