За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Кримінально-процесуальний кодекс України
Стаття 23-1. Подання органу дізнання, слідчого, прокурора і кримінальній справі
:: Нормативний документ
Бібліографічний описЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 23-1. Подання органу дізнання, слідчого, прокурора і кримінальній справі

Орган дiзнання, слiдчий, прокурор, встановивши причини i умови, що сприяли вчиненню злочину, вносять у вiдповiдний державний орган, громадську органiзацiю або посадовiй особi подання про вжиття заходiв для усунення цих причин i умов. (статтю 23-1 доповнено частиною 2 згiдно iз Законом N 358/95-ВР вiд 05.10.95 р., у зв'язку з цим частину 2 вважати частиною 3)
Якщо в ходi дiзнання, попереднього слiдства або перевiрки, що проводилась на пiдставах, передбачених частиною 4 статтi 97 цього Кодексу, буде встановлено, що в дiяннi особи, яка притягається до кримiнальної вiдповiдальностi, чи в дiяннях iнших осiб є ознаки дисциплiнарного правопорушення або цi особи повиннi бути згiдно з чинним законодавством притягнутi до матерiальної вiдповiдальностi, орган дiзнання, слiдчий чи прокурор зобов'язанi порушити в поданнi питання про притягнення цих осiб до дисциплiнарної або матерiальної вiдповiдальностi.
Не пiзнiше як у мiсячний строк по поданню має бути вжито необхiдних заходiв i про результати повiдомлено особу, яка надiслала подання. (статтю 23-1 доповнено частиною 4 згiдно iз Законом N 358/95-ВР вiд 05.10.95 р.)
У разi залишення посадовою особою подання без розгляду орган дiзнання, слiдчий чи прокурор зобов'язанi вжити заходiв, передбачених Статтями 254 - 257 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення. (Кодекс доповнено статтею 23-1 згiдно з Указом ПВР N 6834-X вiд 16.04.84 р.)
 prev Стаття 23. Виявлення причин і умов, які сприяли вчиненню злочину
 next Стаття 23-2. Окрема ухвала (постанова) суду