За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Кримінально-процесуальний кодекс України
Стаття 27. Притягнення до кримінальної відповідальності не інакше як за скаргою потерпілого
:: Нормативний документ
Бібліографічний описЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 27. Притягнення до кримінальної відповідальності не інакше як за скаргою потерпілого

Справи про злочини, передбаченi статтею 106, частиною 1 статтi 107, частиною 1 статтi 125 i статтею 126 Кримiнального кодексу України, а також справи про злочини, передбаченi статтею 198 Кримiнального кодексу України щодо дiй, якими заподiяно шкоду правам та iнтересам окремих громадян, порушуються не iнакше як за скаргою потерпiлого, якому i належить в такому разi право пiдтримувати обвинувачення. В цих справах дiзнання i попереднє слiдство не провадяться. Зазначенi справи пiдлягають закриттю, якщо потерпiлий примириться з обвинуваченим. Примирення може статися лише до видання суду в нарадчу кiмнату для постановлення вироку.
Справи про злочини, передбаченi частиною 1 статтi 117 Кримiнального кодексу України, порушуються не iнакше як за скаргою потерпiлого, але закривати їх за примиренням потерпiлого з обвинуваченим не можна.
Якщо справа про будь-який iз зазначених у частинi 1 цiєї статтi злочинiв має особливе громадське значення, а також у виняткових випадках, коли потерпiлий у такiй справi чи в справi про злочин, зазначений у частинi 2 цiєї статтi, через свiй безпорадний стан, залежнiсть вiд обвинуваченого чи з iнших причин не може захистити свої законнi iнтереси, прокурор порушує справу i при вiдсутностi скарги потерпiлого. Справа, порушена прокурором, направляється для провадження дiзнання чи попереднього слiдства, а пiсля закiнчення розслiдування розглядається судом в загальному порядку. Така справа в разi примирення потерпiлого з обвинуваченим закриттю не пiдлягає.
Прокурор вправi в будь-який момент вступити в справу, порушену суддею за скаргою потерпiлого, про злочини, зазначенi в частинi 1 цiєї статтi, i пiдтримувати обвинувачення в судi, коли цього вимагає охорона державних або громадських iнтересiв чи прав громадян. Вступ прокурора в справу не позбавляє потерпiлого прав, передбачених статтею 49 цього Кодексу, але справа в цих випадках за примиренням потерпiлого з обвинуваченим закриттю не пiдлягає.
Якщо прокурор не бере участi в справi про злочин, зазначений у частинi 1 цiєї статтi, а суд визнає за потрiбне вжити заходiв з метою охорони державних або громадських iнтересiв, то вiн про це виносить вiдповiдну мотивовану ухвалу i продовжує провадження в справi незалежно вiд ставлення до неї потерпiлого i обвинуваченого. Справу в цьому випадку в разi примирення потерпiлого з обвинуваченим закривати не можна. (Змiнено згiдно з Указами ПВР N 1937-08 вiд 10.08.73, N 6834-10 вiд 16.04.84)
 prev Стаття 26. Об'єднання і виділення справ
 next Стаття 28. Цивільний позов у кримінальній справі