За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Кримінально-процесуальний кодекс України
Стаття 69-1. Права свідка
:: Нормативний документ
Бібліографічний описЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 69-1. Права свідка

Свiдок має право:
1) давати показання рiдною мовою або iншою мовою, якою вiн вiльно володiє, i користуватися допомогою перекладача;
2) заявляти вiдвiд перекладачу;
3) знати у зв'язку з чим i у якiй справi вiн допитується;
4) власноручно викладати свої показання в протоколi допиту;
5) користуватися нотатками i документами при дачi показань у тих випадках, коли показання стосуються будь-яких розрахункiв та iнших даних, якi йому важко тримати в пам'ятi;
6) вiдмовитися давати показання щодо себе, членiв сiм'ї та близьких родичiв;
7) знайомитися з протоколом допиту i клопотати про внесення до нього змiн, доповнень i зауважень, власноручно робити такi доповнення i зауваження;
8) подавати скарги прокурору на дiї дiзнавача i слiдчого;
9) одержувати вiдшкодування витрат, пов'язаних з викликом для дачi показань.
У разi наявностi вiдповiдних пiдстав свiдок має право на забезпечення безпеки шляхом застосування заходiв, передбачених законом i в порядку, передбаченому Статтями 52-1 - 52-5 цього Кодексу.
 prev Стаття 69. Особи, які не підлягають допиту як свідки
 next Стаття 70. Обов'язки свідка