За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Кримінально-процесуальний кодекс України
Стаття 154-1. Застава
:: Нормативний документ
Бібліографічний описЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 154-1. Застава

Застава полягає у внесеннi на депозит органу попереднього розслiдування або суду пiдозрюваним, обвинуваченим, пiдсудним, iншими фiзичними чи юридичними особами грошей чи передачi їм iнших матерiальних цiнностей з метою забезпечення належної поведiнки, виконання зобов'язання не вiдлучатися з мiсця постiйного проживання або з мiсця тимчасового знаходження без дозволу слiдчого чи суду, явки за викликом до органу розслiдування i суду особи, щодо якої застосовано запобiжний захiд.
Розмiр застави встановлюється з урахуванням обставин справи органом, який застосував запобiжний захiд. Вiн не може бути меншим: щодо особи, обвинуваченої у вчиненнi тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виглядi позбавлення волi на строк понад десять рокiв - однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян; щодо особи, обвинуваченої у вчиненнi iншого тяжкого злочину чи ранiше судимої особи - п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян; щодо iнших осiб - п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян. У всiх випадках розмiр застави не може бути меншим розмiру цивiльного позову, обгрунтованого достатнiми доказами.
При внесеннi застави пiдозрюваному, обвинуваченому, пiдсудному роз'яснюються його обов'язки i наслiдки їх невиконання, а заставодавцю - у вчиненнi якого злочину пiдозрюється чи обвинувачується особа, щодо якої застосовується запобiжний захiд, i що в разi невиконання нею своїх обов'язкiв застава буде звернута в доход держави.
Мiра запобiжного заходу у виглядi застави щодо особи, яка знаходиться пiд вартою, до направлення справи до суду може бути обрана лише з дозволу прокурора, який давав санкцiю на арешт, а пiсля надходження справи до суду - судом.
Заставодавець може вiдмовитись вiд взятих на себе зобов'язань до виникнення пiдстав для звернення застави в доход держави. У цьому випадку вiн забезпечує явку пiдозрюваного, обвинуваченого, пiдсудного до органу розслiдування чи суду для замiни йому запобiжного заходу на iнший. Застава повертається лише пiсля обрання нового запобiжного заходу.
Якщо пiдозрюваний, обвинувачений, пiдсудний порушує взятi на себе зобов'язання, застава звертається в доход держави. Питання про звернення застави в доход держави вирiшується судом у судовому засiданнi при розглядi справи або в iншому судовому засiданнi. В судове засiдання викликається заставодавець для дачi пояснень. Неявка без поважних причин заставодавця в судове засiдання не перешкоджає розгляду питання про звернення застави в доход держави.
Питання про повернення застави заставодавцю вирiшується судом при розглядi справи. Застава, внесена пiдозрюваним, обвинуваченим, пiдсудним може бути звернена судом на виконання вироку в частинi майнових стягнень.
 prev Стаття 154. Порука громадської організації або трудового колективу
 next Стаття 155. Взяття під варту