За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Кримінально-процесуальний кодекс України
Стаття 324. Питання, що вирішуються судом при постановленні вироку
:: Нормативний документ
Бібліографічний описЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 324. Питання, що вирішуються судом при постановленні вироку

Постановляючи вирок, суд повинен вирiшити такi питання:
1) чи мало мiсце дiяння, у вчиненнi якого обвинувачується пiдсудний;
2) чи має це дiяння склад злочину i якою саме статтею кримiнального закону вiн передбачений;
3) чи винен пiдсудний у вчиненнi цього злочину;
4) чи пiдлягає пiдсудний покаранню за вчинений ним злочин;
5) чи є обставини, що обтяжують або пом'якшують вiдповiдальнiсть пiдсудного, i якi саме;
6) чи слiд у випадках, передбачених статтею 26 Кримiнального кодексу України, визнавати пiдсудного особливо небезпечним рецидивiстом;
7) яка саме мiра покарання повинна бути призначена пiдсудному i чи повинен вiн її вiдбувати;
8) в якому видi виправно-трудової чи виховно-трудової колонiї або в тюрмi повинен вiдбувати покарання засуджений до позбавлення волi;
9) чи пiдлягає задоволенню пред'явлений цивiльний позов, на чию користь та в якому розмiрi, i чи пiдлягають вiдшкодуванню збитки, заподiянi потерпiлому, а також кошти, витраченi закладом охорони здоров'я на його стацiонарне лiкування, якщо цивiльний позов не був заявлений;
10) що зробити з майном, описаним для забезпечення цивiльного позову i можливої конфiскацiї майна;
11) що зробити з речовими доказами, зокрема з грошима, цiнностями та iншими речами, нажитими злочинним шляхом;
12) на кого повиннi бути покладенi судовi витрати i в якому розмiрi;
13) який запобiжний захiд слiд обрати щодо пiдсудного;
14) чи слiд у випадках, передбачених статтею 14 Кримiнального кодексу України, застосовувати до пiдсудного примусове лiкування чи встановити над ним опiкування; (частину 1 статтi 324 доповнено пунктом 15 згiдно iз Законом N 1381-XIV вiд 13.01.2000 р.)
15) чи необхiдно застосувати до пiдсудного заходи безпеки.
Коли пiдсудний обвинувачується у вчиненнi декiлькох злочинiв, суд вирiшує питання, зазначенi в пунктах 1 - 7 цiєї статтi, окремо по кожному злочину.
Якщо у вчиненнi злочину обвинувачується декiлька осiб, суд вирiшує питання, зазначенi в цiй статтi, окремо щодо кожного з пiдсудних.
Примусове лiкування, передбачене пунктом 14 цiєї статтi, може бути застосоване лише при наявностi вiдповiдного висновку лiкувальної установи. (Змiнено згiдно з Указом ПВР N 117-08 вiд 30.08.71; Законом N 3132-12 вiд 22.04.93)
 prev Стаття 323. Законність і обгрунтованість вироку
 next Стаття 325. Порядок наради суддів