За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Цивільний кодекс України
Стаття 456. Відповідальність за ушкодження здоров'я і смерть громадянина, пов'язаних з виконанням ним трудових обов'язків
:: Нормативний документ
Бібліографічний описЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 456. Відповідальність за ушкодження здоров'я і смерть громадянина, пов'язаних з виконанням ним трудових обов'язків

У разi заподiяння громадянину калiцтва або iншого ушкодження здоров'я, пов'язаних з виконанням ним трудових обов'язкiв, органiзацiя або громадянин, вiдповiдальнi за шкоду, зобов'язанi вiдшкодувати потерпiлому у повному розмiрi втрачений заробiток, а також виплатити потерпiлому (членам сiм'ї та особам, якi перебували на утриманнi померлого) одноразову допомогу в установленому законом порядку. При цьому пенсiї та iншi доходи, одержуванi працiвником, не враховуються.
В разi смертi потерпiлого право на вiдшкодування шкоди мають непрацездатнi особи, якi перебували на утриманнi померлого або мали на день його смертi право на одержання вiд нього утримання, а також дитина померлого, яка народилася пiсля його смертi.
Шкода вiдшкодовується:
1) неповнолiтнiм дiтям - до досягнення шiстнадцятирiчного вiку, а учням - вiсiмнадцятирiчного вiку;
2) жiнкам, старшим п'ятдесяти п'яти рокiв, i чоловiкам, старшим шiстдесяти рокiв, - довiчно;
3) iнвалiдам - на строк iнвалiдностi;
4) одному з батькiв або подружжя померлого незалежно вiд вiку i працездатностi, якщо вiн не працює i здiйснює догляд за дiтьми, братами, сестрами або онуками померлого, якi не досягли восьми рокiв, - до досягнення ними восьмирiчного вiку.
Правила вiдшкодування шкоди, заподiяної ушкодженням здоров'я громадянина, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язкiв, затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України. (Iз змiнами, внесеними Законом N 3128-12 вiд 22.04.93)
 prev Стаття 455. Відшкодування шкоди в разі ушкодження здоров'я
 next Стаття 457. Відповідальність за ушкодження здоров'я і смерть громадянина, за якого той, хто заподіяв шкоду, не зобов'язаний сплачувати страхові внески