За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Розділ курсу ДО  
Мінімальні знання про права людини для школярів і населення
Характеристика правового статусу людини
:: Розділ курсу ДО
Бібліографічний описЗмістЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань
    В даній роботі автор доступно виклав основні права людини для простого вивчення їх у шкільній програмі та ознайомлення з ними населення, розглядая права з часу їх появи та розвитку, а також вказує на форми та механізми захисту прав людини.

Характеристика правового статусу людини

Правовий статус - це відносини між особою і державою, суспільством, передбачені і гарантовані конституцією і законами країни. Правовий статус індивіда - система прав і обов'язків, які законодавчо закріплюються державою в конституції й інших нормативно-юридичних актах. Обсяг прав, що входять до єдиного правового статусу, в певній мірі залежить від того, чи виступає індивід у якості людини або громадянина. Так, Конституція України розмежовує основні права і свободи на права і свободи людини і громадянина. Всі статті розділу II Конституції України “Права, свободи й обов'язки людини і громадянина” послідовно розрізняють права і свободи за зазначеною ознакою. Використання формулювань “кожний має право”, “кожному гарантується” тощо - вказує на визнання відповідних прав і свобод за будь-якою людиною, що знаходиться на території України незалежно від того, чи є вона громадянином України, іноземцем, або особою без громадянства.

Водночас, у Конституції України зазначені права, що належать тільки громадянам України:

  • ст. 33 ч.2 - право на повернення до України, в той час як в'їзд іноземця або особи без громадянства на територію України регулюється окремим законом;

  • ст. 36 - право на свободу об'єднання в політичні партії і громадські організації;
  • ст.38 - право на участь в управлінні державними справами; участь у всеукраїнському і місцевих референдумах; активні і пасивні виборчі права - обирати і бути обраними до органів державної влади і місцевого самоврядування; рівне право доступу до державної служби і служби в органах місцевого самоврядування.

Обов'язки - об'єктивно необхідна, належна поведінка людини. Така необхідність певної поведінки не завжди усвідомлюється людиною, що може призвести до відступу від вимог норм. Держава в системі обов'язків вказує доцільний, соціально корисний і необхідний варіант поведінки. Частина обов'язків поширюється на всіх осіб, що мешкають у державі. Людина, знаходячись у суспільстві, постійно взаємодіє з іншими людьми, не може не мати обов'язків і щодо суспільства, і щодо співгромадян. Тому обов'язок - настільки ж важливий і необхідний елемент правового статусу, як права і свободи. Вони пов'язані нерозривно і не можуть існувати незалежно один від одного. Така залежність створює моральну взаємодію людей. Ст. 1 Загальної декларації прав людини проголошує: "Всі люди народжуються вільними і рівними в правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні поступати у відношенні один до одного в дусі братерства". У Конституції України позначені й обов'язки, які несуть тільки громадяни України:

  • ст.53 - повна загальна середня освіта є обов'язковою для всіх громадян України;
  • ст.65 - відбування обов'язкової військової служби відповідно до закону;
  • ст. 66 - не заподіюй шкоди природі, культурній спадщині; відшкодування заподіяної шкоди;
  • ст.67 - сплата податків і зборів у порядку і розмірах, установлених законом;
  • ст.68 - дотримання вимог Конституції України і законів України; не зазіхай на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Тільки на громадян України поширюється заборона висилки за межі України або видача іншій державі (ч.2 ст.25 Конституції України).

Приймаючи на себе зобов'язання по забезпеченню прав людини, держава має право жадати від неї поведінки, що відповідала б положенням, закріпленим у юридичних нормах.

 prev Основні права людини
 next Покоління прав людини