За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Розділ курсу ДО  
Мінімальні знання про права людини для школярів і населення
Покоління прав людини
:: Розділ курсу ДО
Бібліографічний описЗмістЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань
    В даній роботі автор доступно виклав основні права людини для простого вивчення їх у шкільній програмі та ознайомлення з ними населення, розглядая права з часу їх появи та розвитку, а також вказує на форми та механізми захисту прав людини.

Покоління прав людини

Права людини розрізняються за часом виникнення ("покоління прав людини") - права людини і громадянина першого покоління, права другого покоління і третього покоління.

1-е покоління - громадянські і політичні права; 2-е - соціально-економічні; 3-е - права колективні або солідарні.

Перше покоління громадянських і політичних прав бере початок із XVII-XVIII ст. - з періоду після англійської, американської і французької революцій. Це в основному негативні права (свобода від), а не позитивні (право на). Вони гарантуються ст. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Загальної декларації прав людини, і об'єднує їх ідея свободи людини, однієї або разом з іншими, від зловживань політичної влади. Це такі права як право на життя, свободу й особисту недоторканність, свобода від рабства тощо. Перше покоління кваліфікується як система негативних прав, що зобов'язують державу утримуватися від втручання в сфери, регульовані цими правами.

Друге покоління економічних, соціальних і культурних прав, ідея яких з'явилася на початку ХІХ ст., виникло після соціалістичних революцій. Це скоріше позитивні, ніж негативні права, що потребують для своєї реалізації участі держави. Вони закріплені в ст. 22, 23, 24, 25, 26, 27 Загальної декларації прав людини, прикладами їх можуть бути право на соціальне забезпечення, працю, відпочинок, достатній життєвий рівень тощо, деякі з них не можуть бути однозначно віднесені до позитивних прав (право на вільний вибір роботи, право створювати професійні спілки і входити до їхнього складу тощо).

Третє покоління прав розглядається як продукт розвитку національної держави кінця ХІХ ст. Так, право на самовизначення, що стало складатися ще в роки буржуазних революцій, слугувало правовою основою антиколоніальної боротьби народів Азії, Африки і Латинської Америки. Виділяють шість солідарних прав. Три з них відображають появу держав третього світу і боротьбу народів за незалежність. Це право на політичне, економічне, соціальне і культурне самовизначення, право на економічний і соціальний розвиток, а також право на використання спільної спадщини людства. До інших прав третього покоління відносять право на мир, право на здоров'я і безпечне навколишнє середовище і право на гуманітарну допомогу. Якщо права, що відносяться до перших двох поколіннь, - це права і свободи, що належать кожному індивіду як такому, то права третього покоління можна назвати правами людини і народів. Так, право на світ, на здорове навколишнє середовище або на соціальний і економічний розвиток належить як кожній людині, так і кожному народові і, можна сказати, навіть людству в цілому.

 prev Характеристика правового статусу людини
 next Класифікація прав людини