За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Розділ курсу ДО  
Питання, що задаються найбільш часто, і відповіді до них
В чому полягає особливість громадянських і політичних прав, яка між ними різниця?
:: Розділ курсу ДО
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань
    В цій книзі читач знайде основні міжнародні та національні джерела із захисту прав людини у взаемовідносинах між людиною і державою ,викладені основні права і обов'язки правоохоронних органів ,також правозахисне законадавство від зловживань державної влади.

В чому полягає особливість громадянських і політичних прав, яка між ними різниця?

Громадянські і політичні права мають більш тривалу історію, ніж інші категорії прав і свобод. Тому і їх нормативний зміст, як правило, дуже чіткий і визначений. Часто цю категорію прав і свобод називають негативними в тому смислі, що держава тут, на відміну від забезпечення соціально-економічних прав, не зобов'язана починати якихось позитивних дій для їх забезпечення, а повинна утримуватися від зазіхання на ці права і свободи. Це свободи людини від держави, її права перед державою. Суть цього положення полягає в тому, що для здійснення соціально-економічних прав завжди потребуються зусилля з метою забезпечення економічних і соціальних умов, де тільки і можливий розквіт таких прав, а в сфері громадянських і політичних прав іноді дійсно від держави потрібно просто утриматися від зазіхання на проголошені права і свободи. Наприклад, вимога ст.9 Пакту про громадянські і політичні права про те, що “ніхто не може бути підданий довільному арешту або утриманню під вартою”, може державою виконуватися, якщо всі її органи, особливо правоохоронні, не будуть нікого довільно заарештовувати або утримувати під вартою. Хоча і тут не можна заперечити значення, а нерідко і необхідність позитивних дій, початих, наприклад, із метою виховання особового складу правоохоронних органів в дусі дотримання міжнародних стандартів по правам людини. Більш того, держава повинна забезпечити таке становище політичної і правової системи, що гарантувало б дотримання відповідних громадянських і політичних прав. Деякі ж права з цієї категорії прямо потребують активних дій із боку держави у випадку порушення яких-небудь прав і свобод особи (ст.2 Пакту про громадянські і політичні права - обов'язок держави забезпечити будь-якій особі, чиї права і свободи, визнані в Пакті, порушені, ефективний засіб правового захисту, навіть якщо це порушення було зроблено особами, що діяли в офіційній якості). Абсолютного поділу між громадянськими і політичними правами не існує. Громадянські права - це ті права і свободи, що належать людині як члену громадянського суспільства. Це право на життя, свобода від катувань і інших форм нелюдського поводження, право на свободу й особисту недоторканність тощо. Цими правами володіють як громадяни даної держави, так і іноземці й особи без громадянства (апатріди). Політичні права - це, як правило, права тільки громадян даної держави. Ці права пов'язані за участю в політичному житті держави, в управлінні державними справами і, отже, на володіння ними не можуть претендувати всі особи, що проживають або знаходяться в межах країни. Це очевидно з формулювань відповідних статей Пакту про громадянські і політичні права. Так, мати громадянські права може кожна людина (ст.9 “кожних чоловік має право на свободу й особисту недоторканність”, ст.14 “всі особи рівні перед судами і трибуналами” тощо), в той час як політичними правами володіє кожний громадянин (ст.25 “кожний громадянин повинен мати без будь-якої дискримінації … право і можливість: a) брати участь у веденні державних справ…;b) голосувати і бути обраним…;c) допускатися у своїй країні на загальних умовах рівності до державної служби”).

 prev Чи повинні в людини бути крім прав ще й обов'язки?
 next Останнім часом все частіше стали звучати висловлення про людську гідність. Як пов'язана гідність із правами людини?