За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
 
::
Бібліографічний описГолова Верховного Суду України, його заступники, а також голова Верховного Суду Республiки Крим, обласного, Київського i Севастопольського мiських судiв, вiйськового суду регiону, Вiйськово-Морських Сил мають право в межах своєї компетенцiї на клопотання сторiн та iнших осiб, якi беруть участь у справi, за заявою прокурора або з власної iнiцiативи витребувати будь-яку цивiльну справу, що є у провадженнi того чи iншого суду, i передати її на розгляд до iншого суду України.
Суд
, у провадженнi якого знаходиться справа, додержуючи порядку, встановленого частиною третьою статтi 132 цього Кодексу, може передати справу на розгляд iншого суду:
1) якщо суд визнає, що даний позов з обставин справи можна зручнiше вирiшити за мiсцем проведення найголовнiших дiй, якi пiдлягають перевiрцi, або взагалi в iншому судi, а не в судi, обраному позивачем;
2) якщо просьба вiдповiдача, мiсце проживання якого не було вiдоме, про передачу справи за мiсцем його дiйсного проживання буде визнана такою, що заслуговує задоволення.
Якщо пiсля вiдсторонення суддi замiнити його в даному судi неможливо, справа надсилається до Верховного Суду Республiки Крим, обласного, Київського чи Севастопольського мiського суду, вiйськового суду регiону, Вiйськово-Морських Сил для передачi на розгляд iншому суду. ( Стаття 133 iз змiнами, внесеними згiдно з Указом ПВР N 1461-10 вiд 23.01.81; Законами N 2857-12 вiд 15.12.92, N 4018-12 вiд 24.02.94)