За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
 
::
Бібліографічний описКандидат або його довiрена особа вправi звернутися до судускаргою на рiшення окружної (територiальної) виборчої комiсiї про вiдмову в реєстрацiї кандидата, про скасування рiшення про реєстрацiю кандидата, з питань передвиборної агiтацiї у триденний строк пiсля прийняття рiшення, а на рiшення про визнання виборiв недiйсними - у триденний строк пiсля обнародування територiальною виборчою комiсiєю пiдсумкiв виборiв.
На рiшення територiальної виборчої комiсiї з питань, не зазначених у частинi першiй цiєї статтi, мають право подати скаргу до суду особи, за скаргами, заявами або зверненнями яких це рiшення прийнято, або яких воно стосується, у триденний строк пiсля його прийняття.
Iз заявою про скасування рiшення про реєстрацiю кандидата у зв'язку з порушенням заборони використання пiдпорядкованих кандидату i довiренiй особi засобiв масової iнформацiї для органiзацiї агiтацiйної роботи вправi звернутися до суду окружна (територiальна) виборча комiсiя, яка зареєструвала цього кандидата. ( Стаття 243-2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами N 3906-12 вiд 02.02.94, N 76/94-ВР вiд 01.07.94 )