За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
 
::
Бібліографічний описПорушення або неправильне застосування норм процесуального права є пiдставою до скасування рiшення лише при умовi, якщо це порушення призвело або могло призвести до неправильного вирiшення справи.
Рiшення в усякому разi пiдлягає скасуванню, якщо:
1) справа розглянута неправомочним складом суду;
2) справа розглянута з порушенням таємницi нарадчої кiмнати;
3) при розглядi справи були порушенi правила про мову, якою ведеться судочинство (Стаття 9 цього Кодексу);
4) рiшення не пiдписане будь-яким з суддiв або пiдписане не тими суддями, якi зазначенi в рiшеннi;
5) рiшення постановлено не тими суддями, якi входили до складу суду, що розглядав справу;
6) протокол судового засiдання вiдсутнiй у справi або не пiдписаний головуючим i секретарем судового засiдання;
7) справу розглянуто у вiдсутностi будь-кого з осiб, якi беруть участь у справi, не повiдомлених про час i мiсце судового засiдання;
8) суд вирiшив питання про права i обов'язки осiб, якi не були притягнутi до участi в справi.