За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
 
::
Бібліографічний описВ разi невиконання боржником у визначений судом строк рiшення, за яким боржник зобов'язаний особисто виконати певнi дiї, крiм передачi майна або сплати грошових сум, судовий виконавець складає акт про невиконання рiшення.
Якщо в рiшеннi зазначенi наслiдки його невиконання, передбаченi статтею 207 цього Кодексу, то складений акт передається суддi за мiсцем виконання, який постановляє ухвалу про застосування зазначених у рiшеннi наслiдкiв у зв'язку з невиконанням боржником певних дiй.
Якщо в рiшеннi не зазначенi наслiдки його невиконання, складений акт передається до суду за мiсцем виконання, який вирiшує питання про порядок виконання рiшення вiдповiдно до правил, викладених у Статтях 204 i 366 цього Кодексу.
При невиконаннi у встановлений судом строк рiшення, що зобов'язує боржника вчинити певнi дiї, якi можуть бути вчиненi тiльки боржником (частина друга статтi 207 цього Кодексу), складений акт передається судовим виконавцем до суду за мiсцем виконання. Питання про невиконання рiшення вирiшується в судовому засiданнi. Стягувач i боржник повiдомляються про час i мiсце засiдання, проте неявка їх не є перешкодою для розгляду питання про невиконання рiшення. Суд, встановивши, що рiшення боржником не виконано, може накласти на боржника штраф у розмiрi до двох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i призначити йому новий строк для виконання рiшення. Штраф стягується з боржника в доход держави. (частина 4 статтi 417 змiнена згiдно iз Законом N 27/96-ВР вiд 2.02.96 р.) При повторному i наступних порушеннях боржником встановлених строкiв для виконання рiшення судом знову застосовуються заходи, передбаченi частиною четвертою цiєї статтi. Проте загальний розмiр штрафу не може перевищувати однiєї тисячi карбованцiв. Сплата штрафiв не звiльняє боржника вiд обов'язку виконати передбаченi рiшенням суду дiї. (частина 5 статтi 417 змiнена згiдно iз Законом N 27/96-ВР вiд 2.02.96 р.) На ухвали з питань, зазначених у цiй статтi, може бути подана скарга, внесено окреме подання. ( Стаття 417 iз змiнами, внесеними згiдно з Указом ПВР N 8627-10 вiд 20.03.85; Законом N 2857-12 вiд 15.12.92 )