За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Методика  
ПРАВО НА ВЛАСНІСТЬ
Ключові слова
Сердюк О.В. Буроменський М.В. :: Методика
Бібліографічний описЗмістЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Ключові слова

володіння– фактичне утримання речі, законне або протиправне перебування майна у конкретної фізичної або юридичної особи .Володіння може бути відділене від власності, тобто. може здійснюватись за договором оренди, застави, відповідальної охорони, комісії тощо

майно– матеріальні блага, які є об'єктом речових прав (права власності, повного господарського відання, оперативного управління, сервітутів, суперфіцію та ін ). Включає до себе не лише речі але й майнові права певної особи;

майнові права- суб'єктивні права учасників правовідносин, які пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном, а також з тими матеріальними вимогами, які виникають з приводу розподілу і обміну майна;

арешт (майна)- різновид обмежень повноважень власника, який застосовується в цивільному та кримінальному судочинстві;

опис майна – процесуальна дія ,яка передбачає визначення та опис належного особі майна, який здійснює судовий виконавець на виконання рішення суду в цивільній справі із застосуванням такого заходу примусового виконання, як звернення стягнення на майно боржника, а також на виконання ухвали суду про забезпечення позову;

повноваження власника –належність власникові прав володіння, користування і розпорядження майном у межах, встановлених законодавством;

податкиобов'язкові платежі, що мають сплачувати юридичні та фізичні особи для покриття державних видатків;

право власності – система правовідносин, які закріплюють і охороняють належність матеріальних і духовних (інтелектуальних) благ певним особам чи колективам, передбачають обсяг і зміст прав власника щодо належного йому майна або іншого блага, способи і межі здійснення цих прав;

примусове стягнення- вилучення майна без згоди власника уповноваженими на це органми по належній правовій процедурі;

вилучення майна- втрата особою права власності на майно, яка відбувається за рішенням уповноважених державних органів;

адміністративний арешт майна (активів)- тимчасове обмеження повноважень власника, що застосовується в податкових відносинах за рішенням керівників відповідних органів;

конфіскація майна (як різновид додаткового кримінального покарання)- примусове безоплатне вилучення у власність держави всього або частини майна, яке є особистою власністю засудженого, а також належної йому частки в спільній власності. Застосовується у випадках, передбачених законом на підставі рішення суду.

 prev Вступ
 next Перелік нормативних актів