Социальный проект - бесплатные юридические консультации UaPravo.com В нашей жизни правда всегда торжествует,
но жизни часто не хватает.
                               С. Эйзенштейн
Социальный проект, юридические консультации UaPravo.com

Позовна заява про безоплатне усунення недоліків товару неналежної якості та відшкодування збитків і моральної шкоди

До __________________________________

                              (найменування суду)

Позивач ____________________________,                                     (П. І. Б.)

що проживає за адресою: ______________

Номер засобу зв’язку __________________

 

Відповідач _________________________                                       (найменування)

місцезнаходження ____________________

Номер засобу зв’язку __________________

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про безоплатне усунення недоліків товару неналежної якості та відшкодування збитків і моральної шкоди

 

Ціна позову: ___________________

 

"___" ______________ 20__ р. в _____________________________________                                                                              (найменування торговельної організації)

я придбав _____________________________________________________________, 

                                    (назва і характеристика товару)

за який сплатив __________ грн. _______ коп.

Укладення договору купівлі-продажу підтверджується чеком, паспортом і гарантійним талоном. Відповідно до гарантійного талону, гарантійний строк на __________________________________________ встановлено в _________ (років).

                                    (назва товару)

Вже "___" _________________ 20__ р. _______________________________                                                                                                      (назва товару)

перестав працювати, у зв'язку з чим я звернувся в сервісний центр фірми ______________________________________________________________________,

                                                   (найменування, місцезнаходження)

де мені повідомили, що не мають можливості здійснити ремонт, про що видали  ________________________________. Доставку речі в ремонт мені, на підставі моєї письмової заяви, оплатити відмовились, чим мені було завдано збитків у розмірі _______________ (розрахунок додається).

Цими діями мені також завдано моральну шкоду, що полягає в переживаннях з приводу придбання товару неналежної якості, у неможливості користування ним, а також неможливості реалізувати свої права споживача, передбачені чинним законодавством України. Також я ______________________ _________________________. Це підтверджується __________________________.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 22, 23, 708, 709, 1167 Цивільного кодексу України, ст. 8 Закону України "Про захист прав споживачів", ст. ст. 118, 119 Цивільного процесуального кодексу України,

 

ПРОШУ:

 

1. Зобов'язати ____________________________________________________

                                                             (найменування торговельної організації)

здійснити у двотижневий строк за власний рахунок ремонт проданого мені ______________________________________________________ неналежної якості,

(найменування товару)

а також доставку його в ремонт та із ремонту.

2. Стягнути з Відповідача у якості відшкодування завданих мені збитків _______ грн. і у якості відшкодування завданої мені моральної шкоди ______ грн., а загалом ___________ грн.

 

Додатки:

1. Паспорт на товар.

2. Гарантійний талон.

3. Товарний чек магазину.

4. __________________.

5. Квитанція про сплату витрат на інформаційне забезпечення розгляду справи.

6. Копія позовної заяви та доданих до неї документів.

 

"___" ________________ 20__ р.

__________________/___________________/             (підпис)
 
Рубрики:
Реклама: