Социальный проект - бесплатные юридические консультации UaPravo.com В нашей жизни правда всегда торжествует,
но жизни часто не хватает.
                               С. Эйзенштейн
Социальный проект, юридические консультации UaPravo.com

Позовна заява про розірвання шлюбу

До ________________________________

                        (найменування суду)

Позивач ___________________________

                                      (П. І. Б.)

що проживає за адресою: ____________

                                    (місце проживання)

Номер засобу зв'язку_________________

 

Відповідач _________________________

                                     (П. І. Б.)

що проживає за адресою: ____________

                                   (місце проживання)

 

Номер засобу зв'язку_________________

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

ПРО РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ

 

"___" ____________ ____ року я зареєстрував(ла) шлюб з Відповідачем ___

_______________________________________ про що було видано свідоцтво                                       (П. І. Б.)

______________________________________________________________________     (реквізити свідоцтва про шлюб, ким видано)

 і проживав(ла) з ним однією сім'єю до ____________________________________,

                                                                                            (місяць, рік)

після чого моє проживання однією сім'єю із Відповідачем було фактично припинено.

Від цього шлюбу у нас є дитина (діти) ______________________________

______________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження дитини (дітей)

______________________________________________________________________

___________, що на даний момент проживає (проживають) разом із ___________.

Спільне життя у мене з Відповідачем не склалося оскільки ______________

______________________________________________________________________,

                                                        (вказати причини)

що може бути підтверджено _____________________________________________.

Спільне господарство нами разом не ведеться.

Переконана, що подальше спільне життя і збереження шлюбу неможливе і суперечитиме моїм інтересам, які мають істотне значення, а саме: _____________________________. Спору про поділ майна, що є нашою спільною власністю, немає. Між нами досягнуто згоди про утримання нашої дитини (наших дітей).

З питання щодо утримання та виховання дітей (дитини) спору немає, оскільки ______________________________________________________________

(вказати, з ким із подружжя буде проживати дитина, або хто з дітей; чи будуть

______________________________________________________________________.

виплачуватися кошти на утримання дитини (дітей) добровільно або за рішенням суду)

 

Однак, Відповідач не погоджується розірвати шлюб в порядку ст. 109 Сімейного кодексу України.

Зважаючи на вищевикладене, керуючись ст. ст. 105, 109, 110, 112 Сімейного кодексу України,

 

ПРОШУ:

1. Розірвати шлюб між мною і Відповідачем, _________________________, зареєстрований "___" ____________ ____ р. в органі реєстрації актів цивільного стану __________________________.

Додатки:

1. Свідоцтво про шлюб.

2. ______________________________________________________________.

3. Копія свідоцтва про народження _________________________________.

4. Документи, які підтверджують, що подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечило б інтересам позивача, інтересам їхніх дітей, що мають істотне значення.

5. Копія позовної заяви.

6. Квитанція про сплату державного мита.

7. Квитанція про сплату витрат на інформаційне забезпечення розгляду справи

8. ______________________________________________________________.

 

"___" ________________ 20__ р.

 

__________________/___________________/           (підпис)

 
 
Рубрики:
Реклама: