Социальный проект - бесплатные юридические консультации UaPravo.com В нашей жизни правда всегда торжествует,
но жизни часто не хватает.
                               С. Эйзенштейн
Социальный проект, юридические консультации UaPravo.com

РОЗМІРИ витрат з інформаційно-технічного забезпечення судових процесів, пов'язаних з розглядом цивільних та господарських справ

                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                          постановою Кабінету Міністрів України 
                          від 21 грудня 2005 р.
N 1258
                          (у редакції постанови Кабінету

                          Міністрів України 
                          від 14 квітня 2009 р.
N 361)

                         

                             РОЗМІРИ
          витрат з інформаційно-технічного забезпечення
        судових процесів, пов'я
заних з розглядом цивільних
                      та господарських справ
 

                        I. Цивільні справи

     Розмір витрат  з інформаційно-технічного забезпечення судових
процесів,  пов'язаних з розглядом цивільних справ обраховується за
формулою:

                          Р = Мз/п х k,

     де Р  -  сума  витрат,  що  підлягає  сплаті на момент подачі
позовної заяви;

     Мз/п -  мінімальна  заробітна  плата,  встановлена  Верховною
Радою  України  у  Законі  України про Державний бюджет України на
відповідний рік;

     k - коефіцієнт витрат залежно від категорії справи.

------------------------------------------------------------------

|                  Категорія справи                   |Коефіцієнт|

|-----------------------------------------------------+----------|

|1. Справа позовного провадження з розгляду спору     |    0,4   |

|майнового характеру                                  |          |

|-----------------------------------------------------+----------|

|2. Справа з розгляду позовної заяви:                 |          |

|-----------------------------------------------------+----------|

|1) про розірвання шлюбу                              |   0,05   |

|-----------------------------------------------------+----------|

|2) про розірвання шлюбу з особою, визнаною у         |   0,02   |

|встановленому порядку безвісно відсутньою або        |          |

|недієздатною внаслідок душевної хвороби чи           |          |

|недоумства, або з особою, засудженою до позбавлення  |          |

|волі на строк не менше ніж три роки                  |          |

|-----------------------------------------------------+----------|

|3) що випливає з інших сімейних правовідносин        |    0,4   |

|-----------------------------------------------------+----------|

|4) про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом,    |   0,08   |

|іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи |          |

|-----------------------------------------------------+----------|

|5) немайнового характеру про захист честі, гідності  |    0,2   |

|та ділової репутації                                 |          |

|-----------------------------------------------------+----------|

|6) немайнового характеру (або такої, що не підлягає  |   0,06   |

|оцінці), зокрема про зміну або розірвання договору   |          |

|найму житлового приміщення, про продовження строку   |          |

|прийняття спадщини, про скасування арешту на майно   |          |

|тощо                                                 |          |

|-----------------------------------------------------+----------|

|7) про захист права громадянина на земельну частку   |   0,12   |

|(пай) і майновий пай                                 |          |

|-----------------------------------------------------+----------|

|8) з переддоговірного спору                          |   0,12   |

|-----------------------------------------------------+----------|

|3. Справа окремого провадження                       |   0,05   |

|-----------------------------------------------------+----------|

|4. Справа наказного провадження                      |   0,07   |

|-----------------------------------------------------+----------|

|5. Справа про визнання та виконання рішення          |   0,08   |

|іноземного суду в Україні                            |          |

------------------------------------------------------------------

     Зменшення розміру  витрат  та звільнення сторін від їх оплати
здійснюється  в  порядку,  передбаченому  статтею  82   Цивільного
процесуального кодексу України.

                     II. Господарські справи

     Для позивачів,  звільнених у встановленому порядку від сплати
державного мита, - за нульовою ставкою;

     для інших  позивачів  -  у  розмірі   50   відсотків   однієї
мінімальної заробітної плати, встановленої Верховною Радою України
у Законі України про Державний бюджет України на відповідний рік.

{  Розміри  в  редакції  Постанов  КМ  N  627 від
13.04.2007, N 361 від 14.04.2009 }

 

 
 
Рубрики:
Реклама: