Социальный проект - бесплатные юридические консультации UaPravo.com В нашей жизни правда всегда торжествует,
но жизни часто не хватает.
                               С. Эйзенштейн
Социальный проект, юридические консультации UaPravo.com

Позовна заява про захист честі, гідності, ділової репутації та відшкодування моральної шкоди


 До ____________________________________
                (найменування місцевого суду)
Позивач _______________________________
                                       (п. і. б.)
що проживає за адресою: індекс ___________
                                              (місце проживання)                 
Номер засобу зв'язку ____________________
Відповідач _____________________________
                                           (п. і. б.)
що проживає за адресою: індекс ___________
                                                 (місце проживання)
Номер засобу зв'язку _____________________ 


ПОЗОВНА ЗАЯВА
про захист честі, гідності, ділової репутації та відшкодування моральної шкоди


Ціна позову: _________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(де, коли і ким поширювалися відомості)
____________________________________________________________________________________________.


Таким чином,  усі вищенаведені відомості, розповсюджені Відповідачем, не відповідають дійсності,

що підтверджується ____________________, принижують мою честь, гідність, ділову репутацію __________ ____________________________________________________________________________________________

________________________________________________.
Розповсюдження Відповідачем цих відомостей викликало: ___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_____________________, що підтверджується ____________________________________________________
______________________________________________________________________.
Враховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 23, 277, 297, 299, 1167 Цивільного кодексу України,
ПРОШУ:
_____________________________________________________________________

(зобов’язати спростувати відомості, стягнути моральну шкоду)
____________________________________________________________________

Додатки:

1.  Документи, що підтверджують обставини, на яких ґрунтується позовна заява
(докази, що підтверджують розповсюдження відомостей щодо позивача відповідачем; докази, що підтверджують невідповідність розповсюджених відомостей дійсності);
2. _____________________________________________________________;
3. _____________________________________________________________;
4. Квитанція про сплату державного мита;
5. Квитанція про сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи;
6. Копія позовної заяви та копії доданих до неї документів для відповідача.

___________________    _______________     /_______________ /
 дата                 підпис


 
 
Рубрики:
Реклама: Оригинальные корпоративные подарки для деловых партнеров www.lasergraphicart.com. . http://mix-promo.ru двухсторонние ролл roll up стенды купить.