Социальный проект - бесплатные юридические консультации UaPravo.com В нашей жизни правда всегда торжествует,
но жизни часто не хватает.
                               С. Эйзенштейн
Социальный проект, юридические консультации UaPravo.com

Присвоение ребенку статуса лишенного родительской опеки

Вопрос:

Возможно ли присвоить ребенку статус "позбавленного родительских прав" когда место нахождения матери уже 4 месяца неизвестно и она нигде не прописанна!

Ответ:

Общие основания лишения родительских прав предусмотрены в ст. 164 Семейного кодекса Украины:

«Стаття 164. Підстави позбавлення батьківських прав

     1. Мати,  батько  можуть  бути  позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він:

     1) не забрали  дитину  з  пологового  будинку  або  з  іншого закладу  охорони  здоров'я  без  поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;

     2) ухиляються від виконання  своїх  обов'язків  по  вихованню дитини;

     3) жорстоко поводяться з дитиною;

     4) є хронічними алкоголіками або наркоманами;

     5) вдаються   до   будь-яких   видів   експлуатації   дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;

     6) засуджені за вчинення умисного злочину щодо дитини.

     2.  Мати,  батько  можуть бути позбавлені батьківських прав з підстав,  встановлених  пунктами  2,  4  і  5  частини першої цієї статті, лише у разі досягнення ними повноліття.

     3. Мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав щодо усіх своїх дітей або когось із них.

     4. Якщо  суд при розгляді справи про позбавлення батьківських прав виявить у діях батьків або одного з них ознаки  злочину,  він порушує кримінальну справу.

     5. Рішення  суду  про  позбавлення  батьківських  прав  після набрання   ним   законної  сили  суд  надсилає  державному  органу реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації  народження дитини. ( Статтю  164  доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N  2710-IV ( 2710-15 ) від 23.06.2005 )»

Хотелось бы заметить, что лишить мать родительских прав на основании п.2 указанной статьи будет практически невозможно в Вашем случае. Поэтому советуем Вам пойти другим путем, а именно путем признания ребенка лишенным родительской опеки. Одной из категорий детей, лишенных родительской опеки, являються дети, родители которых признаны безвети пропавшими (на  основании решения суда). Для этого не обходимо подать заявление о признании матери безвести пропавшей в суд по месту проживання лица, которое подает заявление, либо по последнему известному месту проживання (пребыванию) матери либо по месту нахождения ее имущества, если по месту ее постоянного проживання нет ведомостей о ее месте пребывания на протяжении года.  
 
Рубрики:
Реклама: Новости skillset школа английского языка ростов.