Социальный проект - бесплатные юридические консультации UaPravo.com В нашей жизни правда всегда торжествует,
но жизни часто не хватает.
                               С. Эйзенштейн
Социальный проект, юридические консультации UaPravo.com

Позовна заява про відшкодування шкоди

 

До Господарського суду ______________

___________________________________

                   (найменування суду)

Позивач: ___________________________

                  (найменування Позивача)

Місцезнаходження: __________________

Код ЄДРПОУ: ______________________

 

Відповідач: ________________________

                  (найменування Відповідача)

Місцезнаходження: __________________

Код ЄДРПОУ: ______________________

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про ____________________________________________________________________________________________

(відшкодування шкоди)

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

 

Ціна позову: ______________________

Державне мито: ______________________

 

Далі викладається:

 

1. Ціна позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; сума договору (у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні господарських договорів).

2. Обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги; зазначення доказів, що підтверджують позов, законодавство, на підставі якого подається позов.

3. Обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються (у тексті позовної заяви або у додатку до неї).

4. Відомості про дотримання досудового (претензійного) порядку врегулювання спору з відповідачем, коли такий порядок є обов'язковим в силу положень Договору, укладеного між сторонами.

5. Відомості про вжиття запобіжних заходів відповідно до розділу V1 Господарського процесуального кодексу України.

6. Інші відомості, якщо вони необхідні для правильного вирішення спору.

 

На підставі вищевикладеного, керуючись ____________________________

______________________________________________________________________

(вказати відповідні положення Договору та чинного законодавства)

та ст. ст. 1, 2, 41, 12, 13, 15, 44, 54, 57 Господарського процесуального кодексу України,

 

ПРОСИМО:

______________________________________________________________________.

(викласти зміст позовних вимог; якщо позов подано до кількох відповідачів - зміст

______________________________________________________________________.

позовних вимог щодо кожного з них)

______________________________________________________________________.

 

 

ДОДАТКИ:

1. Документ, що підтверджує сплату державного мита у встановленому порядку і розмірі.

2. Документ, що підтверджує відправлення копії позовної заяви і доданих до них документів відповідачеві.

3. Документ, що підтверджує сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

4. Докази виконання досудового (претензійного) порядку врегулювання спору з відповідачем, якщо це проводилося.

5. Документи, що підтверджують обставини, на яких ґрунтується позовна заява. Якщо позовна заява підписана представником позивача, додається довіреність, що підтверджує його повноваження на пред'явлення позову.

6. До позовної заяви про зобов'язання особи до укладання договору додається проект такого договору.

 

Дата                                                          ______________________

 

Керівник

 

______________________

(підпис)

м. п.

 

 
 
Рубрики: